Vic

Notícia

Impulsem la recuperació d’un patrimoni de la comarca d’Osona de 50 milions d’anys

ERC Vic avui teníem la intenció de presentar una moció per a la recuperació d’un patrimoni de la comarca d’Osona de 50 milions d’anys, l’impuls d’aquesta proposta ha portat a desencallar el projecte i arribar a un acord amb l’equip de govern per retirar la moció de l’ordre del dia del Ple i desenvolupar tota una sèrie de compromisos, alguns ja existents i d’altres de nous, que faran realitat el projecte.

La proposta és portar a terme una exposició internacional sobre pistes fòssils a la comarca d’Osona al Museu de l’Art de la Pell de Vic on es mostri el concepte evolutiu de tots els ecosistemes i de la seva biodiversitat, que varen existir en l’àmbit osonenc al llarg de cinquanta milions  d’anys:  terra,  aigua,  delta,  mar, desert, planura d’inundació... i tot plegat  explicat  a través  de les seves restes convertides ara en fòssils.

La comarca d’Osona té un enorme potencial en l’àmbit de la paleontologia de l’Eocè europeu. Al llarg de seixanta anys s’han recuperat exemplars fòssils, alguns d’ells únics al món, que donen fe de la categoria paleontològica que registra la plana de Vic i la nostra comarca. En el conjunt sedimentari hi trobem nombrosos vertebrats, invertebrats, plantes, insectes i petjades que ja són un inventari de patrimoni a nivell europeu.

Tota aquesta tasca ingent de recerca ha estat executada majoritàriament per en Francesc Farrés i Malian, enginyer geòleg i investigador, nascut a Vic l’any 1938. Des de l’any 1958 fins a l’actualitat ha investigat i publicat diversos treballs exclusivament de la comarca d’Osona en col•laboració amb diferents universitats, d’entre les quals destaquen la Universitat de Waseda al Japó, el Museu d’Història Natural de París, la Universitat Politècnica de Califòrnia o el Museu d’Història Natural de Los Angeles, entre d’altres.