Vic

El nostre equip

  • Pau Comes i Bordas
    Pau Comes i Bordas Imatge, Comunicació i Xarxes 2.0 Tasca de suport a la Secretaria d’Imatge, Comunicació i Xarxes 2.0

    En diverses etapes, ha estat conseller nacional, membre de l'executiva de la secció local de Vic,  del Consell 2.0 d'ERC i  de la sectorial de Medi Ambient. 
     
    Pare d'una filla i un fill. És llicenciat en Químiques i doctor en Químiques per la URL. Responsable del Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables de l'ICTA (UAB).