ERC Viladecans

Totes les notícies

La plaça de les Palmeres està pendent de reforma des de fa més de dos anys

ERC Viladecans rebutja el pressupost municipal de 2018 perquè consolida un model de ciutat oposat al dels republicans

El grup d’ERC a l’Ajuntament de Viladecans ha votat en contra del pressupost municipal de 2018 que va presentar l’equip de govern (PSC+ICV) al passat Ple de novembre. Els republicans lamenten les grans diferències entre els comptes que es presenten inicialment i la realitat que després s’executa durant l’any. En concret, apunten a la subestimació dels ingressos que limita la capacitat de millora de les polítiques socials i dels serveis, així com a l’escàs grau de compliment dels exercicis anteriors. Com a exemple han recordat inversions pendents com la prolongació de l’eix comercial del carrer Doctor Reig: la transformació de la plaça de les Palmeres i de l’últim tram del carrer fins a la plaça Constitució són actuacions pressupostades des de fa més de dos anys que continuen sense executar.     El regidor d’ERC Xavier Martín ha qüestionat aquests retards: “els veïns de Viladecans necessitem els serveis, les inversions i les millores als carrers sempre. No ho necessitem només cada quatre anys a les portes de les eleccions municipals, per això demanem al govern socialista que deixi d’acumular les inversions i executiu els seus compromisos”.   Martín també ha justificat el rebuig al pressupost per operacions com la venda del solar que ocupava l’antic Poliesportiu Municipal del Centre, enderrocat recentment per construir més habitatges. Una decisió polèmica -criticada per veïns i bona part del Ple municipal- amb una previsió d’ingressos de 3,6 milions d’euros que es destinaran íntegrament a pagar el deute del complex esportiu Podium. En aquest sentit, ERC retreu al govern local haver oblidat les reformes dels Jardins de Magdalena Modolell i de la Rambla Modolell, tot i haver promogut processos participatius per abordar-les. “Fan processos participatius, fan participar a la gent i després no es destina ni un euro a implementar les millores pactades i consensuades. No es pot esperar 40 anys a començar a arranjar allò que és necessari com s’està fent amb el barri d’Alba-rosa”, ha afegit Martín.

Hivernacles abandonats al Parc Agrari de Viladecans

ERC Viladecans proposa recuperar els camps de conreu abandonats i evitar usos incompatibles amb el Parc Agrari

El grup d’ERC a Viladecans presentarà un moció aquest dijous al Ple de novembre per promoure l’activitat agrícola a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. En concret, insta l’Ajuntament a recuperar els camps de conreu abandonats que són font de plagues, malalties i males herbes; així com a evitar la indisciplina urbanística que genera activitats incompatibles amb el Pla Especial del Parc Agrari.   Els republicans recorden que el consistori és l’encarregat de vetllar pel compliment del Pla al terme municipal, un document que determina els usos autoritzats a la zona agrícola. Per això plantegen a la regidoria de Territori la redacció d’un pla de control de la indisciplina urbanística i d’un informe amb els resultats de la seva aplicació, que es presentarien al Ple i la Taula Agrària de Viladecans amb caràcter anual.   El pla anual de control d’usos i activitats a la zona agrícola i l’informe anual de resultats també inclourien un seguiment de les parcel·les abandonades amb suport cartogràfic. Un cop localitzades, l’Ajuntament contactaria amb els propietaris per informar-los de l’obligació de mantenir el bon estat fitosanitari dels conreus i vegetals de la parcel·la, tal com estableix la Llei 43/2002 de sanitat vegetal. També s’explicarien els ajuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (PABLL) per conrear parcel·les en desús i la possibilitat d’arrendar els terrenys a través dels fons de terres gestionat pel PABLL. Transcorreguts nou mesos de la primera comunicació sense obtenir resposta ni haver detectat canvis en l’abandonament de la parcel·la, el consistori procediria a la neteja i desbrossat per garantir el bon estat fitosanitari i en transferiria el cost a la propietat.   La moció d’ERC també insta el govern local a promoure l’arrendament dels terrenys que són propietat del consistori dins de l’àmbit del PABLL, a través del fons de terres gestionat pel mateix consorci i vetllant per que siguin pagesos professionals -prioritàriament joves i dones- les persones que en puguin ser arrendatàries.

Reordenació prevista als terrenys de la factoria Roca

ERC Viladecans insisteix en desdoblar la sortida 50 de la C32 per reduir futurs problemes de mobilitat amb la reordenació de la factoria Roca

El grup municipal d’ERC a Viladecans ha enviat a la Direcció General d’Infraestructures de la Generalitat una proposta raonada per desdoblar la sortida 50 de la C32 amb l’objectiu de reduir futurs problemes de mobilitat que es generaran arran de la reordenació urbanística de la factoria Roca. Entre aquesta operació (1.600) i la reforma del Polígon Industrial del Centre (1.200) es preveu la construcció de prop 3.000 habitatges nous, una densitat poblacional que sumada a les noves activitats econòmiques fa preveure un augment important del trànsit en un dels principals accessos a la ciutat.   Esquerra planteja aprofitar la modificació del Pla General Metropolità (PGM) als terrenys industrials de la multinacional per desdoblar la sortida 50 de la C32 i permetre l’enllaç amb el carril paral·lel a l’autovia, al polígon de Ca n’Alemany. Es facilitaria així l’accés directe als nous vials del sector: el carrer Enginy i l’avinguda Riera de Sant Llorenç. Segons la regidora d’ERC Myiram Moysset, “la transformació de la Roca es troba en un moment molt inicial, concretament en l’avenç de la modificació puntual, per tant és una gran ocasió per plantejar solucions a futurs problemes de mobilitat, així com per vincular almenys en part el cost d’aquestes actuacions al projecte urbanístic”.    La regidora republicana ha assegurat que “no compartim en absolut les ànsies expansives del govern municipal ni la seva febre per créixer i construir més habitatges, en un moment en què la demanda és escassa però creix la fam especulativa que pot tornar a generar una bombolla immobiliària. Des d’ERC no volem jugar a aquest joc, aquest no és el nostre model, però som conscients de les majories que governen el nostre Ajuntament i volem contribuir a reduir l’impacte del creixement de la ciutat que promou el PSC amb el suport d’ICV-EUiA”.   El Ple municipal d’octubre va aprovar el protocol d’intencions entre la companyia Roca i els ajuntaments de Gavà i Viladecans per impulsar una modificació del PGM als antics terrenys de la factoria.

Façana del nou CAP Montbaig

El Departament de Salut posa en servei el tercer ambulatori de la ciutat

Aquest dilluns 6 de novembre ha entrat en funcionament el tercer ambulatori de Viladecans. Un equipament del Departament de Salut impulsat pel conseller legítim de la Generalitat Toni Comín, el mateix que ha posat fil a l'agulla a l'ampliació de l'Hospital. El CAP Montbaig incrementarà la qualitat assistencial i concentrarà els serveis de salut sexual i reproductiva, pediatria i salut mental de tota la ciutat. La creixent demanda dels serveis de salut pública i la necessitat de més espais físics per a les consultes han motivat l’entrada en funcionament del Centre d’Atenció Primària Montbaig, ubicat a l’avinguda dels Jocs Olímpics. Salut ha realitzat una reestructuració dels equips de medicina de família per poder garantir una atenció de millor qualitat i adequada a les necessitats de la població. Això comportarà un millor aprofitament de l’espai i la millora del treball en equip, l’atenció domiciliària i l’educació per la salut i les activitats comunitàries.   L’atenció pediàtrica i a la salut mental, així com l’atenció a la salut sexual i reproductiva de tota la ciutat es concentraran en aquest nou ambulatori. Centralitzant totes les consultes pediàtriques en un sol edifici s’aconsegueix un equip de metges especialitzats que es complementen entre si i que poden actuar de manera més eficaç en el diagnòstic infantil. A més, d’aquesta manera es garanteix la continuïtat assistencial i s’assegura en tot moment el servei dins de l’horari de l’equipament. El nou equipament també inclou un equip de serveis socials municipals. Alhora, s’han reconfigurat zones d’influència geogràfica i part de la ciutadania s’ha assignat a un ambulatori diferent de referència seguint un criteri de proximitat. La redistribució del servei d’atenció primària també comportarà el canvi d’ubicació del lloc de treball d’alguns metges i personal d’infermeria, que passaran al nou ambulatori. Tota aquesta logística ha provocat un retard d’alguns mesos en l’obertura del nou CAP.

Esquerra planteja al Ple d'octubre establir un ajut a les famílies amb pocs recursos per pagar l'IBI

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Viladecans presenta al Ple d'octubre una moció per la creació d'una subvenció sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) adreçada a les famílies amb pocs recursos. En línia amb mesures similars que s'estan implantant a Barcelona i Castelldefels, els republicans aposten per promoure elements de progressivitat fiscal als pressupostos municipals de manera que els que més tenen facin un esforç més gran. En concret, plantegen a l'equip de govern (PSC+ICV) establir un ajut de caràcter social equivalent al 50% de la quota de l'IBI per a les famílies que compleixin una serie de condicions.  Entre d'altres, caldria ser propietari o llogater d'un habitatge d'ús habitual a Viladecans, estar empadronat a la ciutat com a mínim des de l'1 de gener de l'any en curs, estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, no ser titular ni el sol·licitant ni cap altre membre de la unitat familiar d'altres immobles ni gaudir de bonificacions de l'IBI pel concepte de família monoparental o nombrosa. Per exemple, els beneficiaris d'una família de tres persones haurien de tenir uns ingressos bruts inferiors o iguals als 15.000 euros anuals. També es plantegen bonificacions per les famílies amb algun membre que tingui un grau de discapacitat superior al 33%. El regidor d'ERC Xavier Martin ha avançat que l'Ajuntament preveu incrementar d'un 1,5% la quota de l'IBI de cara a l'exercici de 2018, un augment que s'afegeix al que ja va registrar el 2016 amb una pujada del 22% per compensar la revisió cadastral. Martin ha recordat que la liquidació del pressupost de 2016 demostra que l'Ajuntament compta amb ingressos suficients per reforçar les seves polítiques socials i considera que actuar és només una qüestió de voluntat política.  D'altra banda, el també president de la secció local d'ERC ha insistit que la liquidació del pressupost de l'any passat demostra com només amb la plusvàlua hi ha 2,2 milions d’euros en ingressos ordinaris que no estaven incorporats al pressupost.

Maqueta de la reordenació dels terrenys de Roca, des de la rambla de Gavà

ERC Viladecans considera clau conservar els llocs de treball i crear més ocupació amb la reordenació de la factoria Roca

El grup municipal d’ERC considera positiva l’aposta per la factoria centenària de Gavà i Viladecans per part de la multinacional Roca, líder mundial en el sector del bany. L’operació referma el bon moment de l’economia catalana, si bé els republicans consideren clau conservar els 650 llocs de treball actuals i crear més ocupació de valor afegit amb l’arribada de nous departaments de la companyia i empreses vinculades. Esquerra espera que el projecte de reordenació urbana no amagui en realitat una operació especulativa per requalificar terrenys industrials i convertir-los en residencials, permetent una operació immobiliària d’envergadura. ERC desconfia de les intencions reals de l’Ajuntament i recorda l’experiència del projecte de reforma del Polígon Industrial del Centre, adjacent als terrenys de Roca. En aquell cas només l’ampli rebuig generat entre petits i mitjans empresaris, agents socials i bona part de la població -després que els republicans situessin el bunyol al centre del debat polític- va aconseguir reorientar les intencions inicials del consistori. ERC assenyala com el projecte que l’alcalde de Viladecans i l’alcaldessa de Gavà han presentat a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat preveu l’ampliació de l’avinguda segle XXI, pel mig dels terrenys de la factoria donant continuïtat a l’artèria que travessarà el Polígon Centre fins a la carretera de la Vila i connectarà amb Gavà. Amb aquesta actuació el govern local pretén descongestionar la C-245 i allunyar el trànsit del casc antic amb un carrer paral·lel per darrere les cases històriques de l’avinguda Generalitat. De fet, una de les al·legacions d’ERC al Polígon Centre anava en la necessitat de planificar la reforma incloent també els terrenys de la factoria Roca. La regidora d’ERC a Viladecans, Myriam Moysset, ha assegurat que “amb les al·legacions al projecte del Polígon Centre ja vam exigir que es dibuixés la continuació de l’avinguda segle XXI pels terrenys de la Roca i la resposta del govern local sempre va ser que no en sabien res”.

Captura de la mofa del Síndic al Facebook

ERC demana la dimissió del Síndic de Greuges de Viladecans després d’haver frivolitzat amb la violència policial de l’1 d’octubre

El grup municipal d’ERC demanarà formalment aquest dimecres a l’Ajuntament la dimissió immediata del Síndic de Greuges de Viladecans, José Luis Nicolás, després d’haver frivolitzat amb la violència policial durant el referèndum de l’1 d’octubre, amb un posicionament polític a través de les xarxes socials parcial i incompatible amb la seva funció com a defensor neutral de la ciutadania (veure imatge adjunta).   La portaveu republicana Bàrbara Lligadas ha explicat que “demanem la immediata dimissió del Síndic de Greuges atès que diumenge vam viure una intervenció policial brutal per part de les forces de seguretat de l’Estat amb més de 800 persones ferides. Una càrrega policial denunciada pels observadors internacionals, dirigents polítics d’arreu del món i la pròpia ONU, mentre que la resposta del Síndic de Viladecans representa una mostra d’opinió parcial, una vulneració de la seva principal funció que és vetllar pel respecte, els drets fonamentals i les llibertats públiques”.   Lligadas ha insistit que “mentre que experts en drets fonamentals han mostrat el seu absolut rebuig a la violenta acció policial, el Síndic de Viladecans en fa mofa”.   ERC recorda que ja va mostrar la seva oposició frontal al nomenament de Nicolás (exregidor socialista fins abans de les eleccions municipals i home de confiança de l’alcalde Ruiz) com a Síndic de Greuges municipal, atesa la seva reiterada mostra de parcialitat i manca de respecte envers aquells que pensen diferent. “El govern socialista ens va dir que un cop ocupés aquesta responsabilitat seria coherent i deixaria de mostrar la seva parcialitat. Argument que no ens agradava, però que ni tan sols ha respectat”, ha afegit la portaveu d’Esquerra.   Per tot plegat, ERC demanarà aquest dimecres la immediata dimissió del Síndic de Greuges de Viladecans i avança que si no s’efectua abans del proper Ple municipal presentarà una moció per destituir-lo. Alhora, els republicans faran arribar una denuncia al Síndic de Gregues de Catalunya on posaran en qüestió que Nicolás pugui seguir exercint un càrrec pel qual ha demostrat ser un candidat completament inapropiat.

La portaveu d'ERC Bàrbara Lligadas signant el document d'al·legacions

ERC Viladecans presenta al·legacions al projecte d’urbanització del Pla de Llevant amb una proposta menys agressiva i viable per Oliveretes

El grup d’ERC a l’Ajuntament de Viladecans ha presentat aquest dilluns 18 de setembre al·legacions al projecte d’urbanització del Pla de Llevant per reduir l’impacte sobre el sector d’Oliveretes amb un model d’edificació i configuració dels carrers menys agressiu. Els republicans demanen aturar el projecte tal i com està plantejat actualment i reprendre’l amb canals de participació ciutadana.   Esquerra veu amb bons ulls la proposta presentada pel Centre d’Estudis Urbanístics de Viladecans (CEUV) que redueix en un 30% els vials, manté l’edificabilitat per evitar compensacions econòmiques desorbitades i resulta menys dolorosa amb l’entorn natural, proporcionant més recolliment al cementiri municipal i l’ermita de Sales (s. XII). La portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Bàrbara Lligadas, sol·licita al govern local (PSC+ICV) “un replantejament del projecte i voluntat política per reconduir-lo ja que existeix una alternativa que s’ha demostrat més viable, més econòmica i més respectuosa amb el caràcter històric i la idiosincràsia de la ciutat. És una proposta argumentada i fonamentada, redactada per experts en urbanisme. Confiem en la voluntat d’esmena i millora per part de l’Ajuntament perquè encara som a temps d’evitar una ferida irreparable per la qualitat de vida i el futur de Viladecans”.   El projecte d’urbanització del Pla de Llevant ascendeix fins als 44 milions d’euros a invertir entre tots els propietaris i promotors. Tal com està redactat comportarà un fort impacte a la silueta urbana de la ciutat, amb gran moviment de terres per superar nombrosos desnivells i rieres motiu pel qual preveu la construcció de nombrosos talussos i murs de contenció. L’alternativa sobre la taula redueix el pressupost necessari per a la urbanització del barri, respecta la topografia del terreny i dóna continuïtat a la trama urbana preexistent. La proposta compta amb cinc punts principals: integració, vialitat, habitatges, zona verda i forestal, i cementiri.

Una sessió plenària de l'Ajuntament de Viladecans

ERC Viladecans difon al seu web corporatiu l'activitat de control i fiscalització a l'equip de govern

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Viladecans ha creat una nova secció al web de la secció local que duu per títol "Precs i preguntes" on publica les respostes de l'equip de govern fruit de l'activitat de control i fiscalització dels republicans, des de l'oposició i com a tercera força al consistori. Les primeres respostes publicades corresponen al primer semestre de 2017 i inclouen tant les preguntes formulades de forma oral durant el Ple municipal com les entrades per escrit. La nova secció, que es troba dins de l'apartat "Què fem > Documents", pretén ser un exercici de transpàrencia per posar llum i taquígrafs a l'acció de govern del PSC i ICV. De moment s'ha inclòs tota la documentació rebuda des de principis d'any i l'objectiu és anar actualitzant els continguts a mesura que es vagin rebent. Es dóna la circumstància que ERC ja va promoure el mes d'octubre de 2016 una moció per a la transparència i el bon govern pactada amb el govern local que, entre d'altres mesures, obligava a donar publicitat i difusió a les mocions, precs i preguntes de l'oposició i la ciutadania a través de la nova pàgina web de l'Ajuntament, quelcom que no ha succeït. Per accedir a aquesta informació cal fer un autèntic viacrucis i consultar la seu electrònica municipal que sovint dóna problemes als usuaris amb els certificats de seguretat, dificultant l'accés a la informació.  Davant la inacció del consistori i l'interès que poden generar les respostes i la documentació en base a les preguntes que es plantegen, ERC ha generat aquest nou canal d'informació a la ciutadania que posa a l'abast de tothom per apropar la política municipal als veïns i perquè puguin tenir una visió real del que succeeix a la ciutat més enllà de la propaganda que els socialistes i els seus socis al govern promouen des dels mitjans de comunicació municipals.