ERC Viladecans

Notícia

Esquerra planteja al Ple d'octubre establir un ajut a les famílies amb pocs recursos per pagar l'IBI

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Viladecans presenta al Ple d'octubre una moció per la creació d'una subvenció sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) adreçada a les famílies amb pocs recursos. En línia amb mesures similars que s'estan implantant a Barcelona i Castelldefels, els republicans aposten per promoure elements de progressivitat fiscal als pressupostos municipals de manera que els que més tenen facin un esforç més gran. En concret, plantegen a l'equip de govern (PSC+ICV) establir un ajut de caràcter social equivalent al 50% de la quota de l'IBI per a les famílies que compleixin una serie de condicions. 

Entre d'altres, caldria ser propietari o llogater d'un habitatge d'ús habitual a Viladecans, estar empadronat a la ciutat com a mínim des de l'1 de gener de l'any en curs, estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, no ser titular ni el sol·licitant ni cap altre membre de la unitat familiar d'altres immobles ni gaudir de bonificacions de l'IBI pel concepte de família monoparental o nombrosa. Per exemple, els beneficiaris d'una família de tres persones haurien de tenir uns ingressos bruts inferiors o iguals als 15.000 euros anuals. També es plantegen bonificacions per les famílies amb algun membre que tingui un grau de discapacitat superior al 33%.

El regidor d'ERC Xavier Martin ha avançat que l'Ajuntament preveu incrementar d'un 1,5% la quota de l'IBI de cara a l'exercici de 2018, un augment que s'afegeix al que ja va registrar el 2016 amb una pujada del 22% per compensar la revisió cadastral. Martin ha recordat que la liquidació del pressupost de 2016 demostra que l'Ajuntament compta amb ingressos suficients per reforçar les seves polítiques socials i considera que actuar és només una qüestió de voluntat política. 

D'altra banda, el també president de la secció local d'ERC ha insistit que la liquidació del pressupost de l'any passat demostra com només amb la plusvàlua hi ha 2,2 milions d’euros en ingressos ordinaris que no estaven incorporats al pressupost. Uns diners que es podrien incorporar al pressupost directament i invertir-los en tres grans àmbits que són prioritaris pels republicans: 1) augmentar les partides d’ajuda social, 2) baixar impostos a les famílies amb menys ingressos i 3) augmentar les ajudes al comerç i als emprenedors de la nostra ciutat.