ERC Viladecans

Notícia

ERC alerta del desgavell en els passos de vianants a Viladecans

Pas de vianants a Francesc Macià amb visió 0.
Pas de vianants a Francesc Macià amb visió 0.
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Viladecans ha reclamat durant el Ple d’abril a l’equip de govern (PSC+ICV) que posi fre a l’actual desgavell en molts passos de vianants de la ciutat, sense visió ni per les persones que van a peu ni pels conductors. La regidora republicana Myriam Moysset considera que “és un perill potencial que demostra com es prioritza el trànsit de vehicles, sense planificació, i es col·loquen contenidors impedint veure si algú vol creuar”. “Des d’Esquerra”, ha afegit, “volem una ciutat per les persones, una ciutat dels petits detalls i amiga dels que ens movem a peu”.

Els republicans han localitzat desenes de casos gràcies a una crida a les xarxes socials per mitjà de la qual diversos veïns han fet arribar exemples de les mancances en els passos de vianants i en la senyalització viària en general. Alguns dels passos amb menys visió s’encadenen a l’avinguda de la Roureda, però es troben exemples arreu de la ciutat (com a l’avinguda Francesc Macià, a la imatge). A més, hi ha alguns passos amb bandes reductores a escassos centímetres que posen en risc una possible frenada i també es constata una manca de manteniment flagrant amb cargols solts que sobresurten, tal i com s’ha denunciat també per xarxes socials.

Moysset ha explicat que “hem exigit a l’equip de govern que actuï, que posi fil a l’agulla perquè és una qüestió de seguretat vial, d’evitar atropellaments i accidents. De prevenir abans de lamentar”.

ERC proposa esponjar els passos de vianants eliminant les places adjacents d’aparcament per a vehicles i substituint-les per places d’estacionament per a motocicletes i bicicletes. També posa de relleu nombrosos casos en què els passos no estan degudament senyalitzats com marca la normativa i assenyala com en d’altres contenen pintura vermella, quelcom prohibit pel reglament de circulació ja que posa en risc ciclistes i motociclistes pel perill de relliscades. A més, sovint aquests passos pintats en vermell són elevats amb rampes de formigó excessivament altes on rasquen els baixos dels vehicles.
  
Moysset ha conclòs que “la inversió de l’Ajuntament en senyalització i seguretat viària ha estat nul·la, el govern socialista porta anys sense mostrar un mínim interès per aquestes polítiques. Des d’Esquerra Republicana vam començar a posar-ho de manifest el 2014 i hi hem insistit amb força des de la nostra entrada al consistori el 2015. De fet, ha estat arran de la nostra insistència que el 2017 l’Ajuntament ha començat a publicar concursos de subministrament tot i que la dotació econòmica és mínima per ser una ciutat de més de 66.000 habitants, sobretot perquè s’han de recuperar molts anys perduts”.