Vilafranca del Penedès

Totes les notícies

Qui defensa les vegueries? 3 (PP)

El PP i les vegueries: El PP a Vilafranca defensa la Vegueria del Penedès. Per a la creació de la Vegueria del Penedès, com per d'altres, cal una llei orgànica de les corts espanyoles. Que votarà el PP a Madrid si ha presentat un recurs contra totes les vegueries determinades a l'Estatut? ARTICLE 90 DE L'ESTATUT. LA VEGUERIA 1. La vegueria és l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia. La vegueria també és la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització territorial dels seus serveis. 2. La vegueria, com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d'autonomia per a la gestió dels seus interessos. ARTICLE 91 DE L'ESTATUT. EL CONSELL DE VEGUERIA 1. El govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegueria. 2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers de vegueria d'entre els seus membres. 3. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions. 4. La creació, la modificació i la supressió, i també el desplegament del règim jurídic de les vegueries, són regulats per llei del Parlament. L'alteració dels límits provincials, si s'escau, s'ha de portar a terme d'acord amb el que estableix l'article 141.1 de la Constitució. RECURS DEL PP A L'ESTATUT BOE de dilluns 9 d'octubre de 2006 núm. 241 17575 RECURSO de inconstitucionalidad n.º 8045-2006, en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de septiembre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 8045-2006, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra los arts. 2.4; 3.1; 5; 6.1, 2, 3 y 5; 7; 8; 11; 15; 20; 21.1 y 2; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41.

Qui defensa les vegueries? 4 (PSC-PSOE+CiU)

La sociovergència a Madrid ha portat com a resultat la modificació de l'Estatut, també pel tema de les vegueries. Aquí teniu el text de l'Estatut abans i després de l'efecte del pacte Mas-Zapatero: Abans del pacte Mas-Zapatero: ARTICLE 91. EL CONSELL DE VEGUERIA 1. El govern i l’administració autònoma de la veguería corresponen al consell de vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegueria. 2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers de vegueria d’entre els seus membres. 3. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions. La creació, la modificació i la supressió i també l’establiment del règim jurídic de les vegueries es regulen per una llei del Parlament. Després del pacte Mas-Zapatero: ARTICLE 91. EL CONSELL DE VEGUERIA 1. El govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegueria. 2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers de vegueria d'entre els seus membres. 3. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions. 4. La creació, la modificació i la supressió, i també el desplegament del règim jurídic de les vegueries, són regulats per llei del Parlament. L'alteració dels límits provincials, si s'escau, s'ha de portar a terme d'acord amb el que estableix l'article 141.1 de la Constitució. La creació de la Vegeria Penedès, com d'altres, requerix de l'aprovació d'una llei del Parlament espanyol (art. 141.1 de la Constitució) gràcies a l'acord entre socialistes i convergents.

L'Ajuntament de Vilafranca convoca una manifestació contra les molèsties i els incompliments pel pas del TGV

La convocatòria arriba després de reiterades trucades telefòniques per exigir el compliment dels acords que es van prendre el passat mes de juliol amb l'Adif. L'acte del proper dilluns 22 de febrer, a les 19.30 hores a l'estació, començarà amb una concentració i una marxa ciutadana i es tancarà amb la lectura d'un manifest que aquesta setmana es repartirà per correu a totes les famílies de Vilafranca. Esquerra et convoca, no hi faltis!

Esquerra-Vilafranca impulsa la creació d’una Xarxa Wi-Fi municipal

La implantació d’una xarxa municipal d’accés a Internet mitjançant tecnologia sense fils és imminent. Aquesta ha estat una de les reivindicacions d`Esquerra-Vilafranca per lluitar contra la conjuntura econòmica de crisi. Per fer front a aquesta situació cal que des de l'Ajuntament de Vilafranca es faci tot el necessari per pal·liar-ne els efectes sobre les persones i empreses. Cal que les mesures que es prenguin vagin acompanyades de polítiques actives per tal de redreçar i reactivar l`economia local en tot allò que sigui possible. A partir de les propostes anticrisi d’Esquerra s’inicia aquesta nova etapa digital a la vila. La Xarxa donarà servei a la gent que no té internet i a la gent que es vulgui connectar des de qualsevol lloc del radi de Vilafranca. La feina d’Esquerra-Vilafranca va orientada a reduir al màxim la població exclosa d’internet per a trobar feina, formar-se, informar-se i tenir correu electrònic. Ara s’obre un món de possibilitats,: la gratuïtat per als aturats actius en la recerca de feina; fer convenis amb les escoles per a l’ús del professorat i dels estudiants; l’Ajuntament podrà organitzar cursos: de tipus generals i específics (com per a gent gran i per a aturats); l’Ajuntament pot crear un banc d’ordinadors municipal per reutilitzar els ordinadors de donants i donar-los i instal·lar-los a col·lectius que ho necessitin com aturats, gent gran, etc. A Esquerra-Vilafranca ens sentim satisfets per la feina feta i ens esperona a continuar treballant pel benestar dels ciutadans de la vila.