Vilafranca del Penedès

Notícia

ERC denuncia el menyspreu del govern de Vilafranca envers el patrimoni de la ciutat i proposen la creació d’una àrea per preservar-lo

L’informe demolidor emès de la Generalitat de Catalunya sobre els treballs de conservació i muntatge de la creu de Santa Digna culmina un seguit de despropòsits comesos per l’equip de govern en matèria de patrimoni

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana han explicat avui en roda de premsa les males polítiques per la recuperació i el foment del patrimoni cultural de Vilafranca per part del govern municipal de Junts per Catalunya i el PSC posant per exemple la reconstrucció de la creu de Santa Digna, amb un informe molt crític emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, les obres al Claustre dels Trinitaris o les negligències en la concessió de llicències d’obres en edificis propers a l’antiga muralla de Vilafranca.

La creu de Santa Digna

En relació a la Creu de Santa Digna, els republicans han mostrat el paràgraf final de l’informe redactat pels tècnics en patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat, que diu, textualment “considerem que aquest muntatge de la Creu és un despropòsit i que cal desmuntar tot el conjunt de la creu de nou, retirar els morters afegits en anteriors restauracions, i tornar-la a construir adequadament seguint els criteris actuals de conservació-restauració”.

L’informe, a parer d’ERC, no pot ser més contundent i mostra la deixadesa amb la que el govern ha abordat uns treballs que haurien d’haver anat encaminats a dignificar i preservar un monument que és a punt de celebrar el seu 600 aniversari - la Creu de Santa Digna data del 1422.
La Creu de Santa Digna està catalogada com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Malgrat això, els treballs de muntatge realitzats l’any 2018 s’han fet sense seguir els protocols que s’apliquen als BCINs i sense notificar-los a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat, com és preceptiu.

El resultat han estat uns treballs que posen en perill la conservació del monument i, a més, el descontextualitzen històricament. Les principals deficiències detectades per la Generalitat, algunes de les quals ja havien estat denunciades per veïns i tècnics municipals, així com per ERC, són:
 • No s’ha respectat l’ordre original de col·locació dels carreus, ja que no s’han col·locat seguint la numeració que tenien, de manera que la creu s’ha muntat sense cap criteri.
 • S’ha danyat el monument perquè alguns carreus han estat tallats o escapçats.
 • No s’ha respectat l’orientació original.
 • S’han augmentat arbitràriament les dimensions del basament.
 • S’han emprat tècniques inapropiades de neteja, i s’han utilitzat materials desaconsellats en restauració, com el formigó, que posen en perill la conservació de l’obra.
 • L’empresa concessionària de l’obra no ha contractat personal especialitzat per efectuar els treballs, situació davant la qual els responsables polítics de l’Ajuntament no han actuat.
Per tot plegat els republicans insten el govern a desmuntar la creu, guardar-la en condicions i redactar un projecte de conservació del monument i presentar-lo urgentment a la Comissió de Patrimoni. De fet, és això el que reclama la Generalitat.

No toquin res, si us plau! Altres males pràctiques

Els republicans destaquen que, dissortadament, les obres de la creu de Santa Digna no són, ni de lluny, un fet aïllat, sinó que reflecteixen una política sostinguda en el temps de descurança i menyspreu pel patrimoni històric de la ciutat. En aquest sentit, esmenten els següents exemples:
 • L’obertura d’una porta de sortida d’emergència al claustre dels Trinitaris. Aquesta obra s’ha efectuat sense cap mena d’informe tècnic i sense notificar-la a la Generalitat. Cal tenir en compte que la normativa de seguretat que insta a obrir determinades sortides d’emergència, no és aplicable a monuments com la Trinitat. S’han causat, així, danys irreparables a un edifici que ja pateix una dilatada descurança que amenaça la conservació del claustre.
 • Negligència en la concessió de llicència d’obres per al solar del carrer de Sant Bernat 14, per on era més que probable – com així ha estat – que s’hi trobessin restes de la muralla. Es va concedir una llicència ordinària, amb l’argument que el solar era proper al perímetre de la muralla, quan s’hagués hagut d’aplicar el protocol previst a la carta arqueològica per aquelles obres que és probable que afectin restes arqueològiques.
 • Deteriorament dels trams de la muralla visibles, fruit de la inexistència de cap projecte patrimonial al respecte. El resultat és la degradació d’un element que podria ser emblemàtic de la vila, del qual ja se n’han després diversos blocs., com és el cas del tram situat a l’aparcament del carrer Sant Pau. El creixement de vegetació entre els blocs de la muralla i la manca de plafons explicatius o de punts de llum són altres mostres de deixadesa que ERC ja fa temps que denuncia
 • Seriós risc d’ensorrament que pateix la torre visible en un solar del carrer Hermenegild Clascar, on també s’hi troba l’únic tram del fossar de la muralla.
 • L’estat lamentable del vidre a través del qual s’hauria de poder veure la torre de la muralla que hi ha a l’aparcament de la rambla de Sant Francesc i l’absència d’un senzill plafó explicatiu.
 • Nul interès per preservar el patrimoni de l’arquitectura del vi que constitueixen les naus afectades pel pla del Carrer del Comerç, el qual ha estat suspès per la Generalitat.
 • La inexistència del nou Catàleg de Patrimoni, que es troba des de fa molts temps, en fase de revisió, ja que la proposta efectuada era deficient. Aquesta situació comporta una desprotecció constant del patrimoni de l ciutat.
Tot plegat, a parer dels republicans, posa en seriós perill el patrimoni històric de Vilafranca. El respecte per al propi patrimoni, així com la seva difusió han de ser, segons parer dels republicans, elements bàsics de qualsevol política urbanística i cultural de la ciutat. El patrimoni, afirmen, és cultura i confereix identitat a la ciutat, fent-la més humana. “És evident que la política de l’actual govern no va en aquesta línia, sinó que aposta per una ciutat sense identitat i al servei d’interessos especulatius“.

Propostes d’ERC per preservar i posar en valor el patrimoni

Els republicans destaquen la necessitat de planificar les polítiques patrimonials de Vilafranca i reclamen la creació d’un àrea de patrimoni que coordini totes les actuacions de manteniment, investigació i divulgació així com la creació d’una plaça de persona tècnica municipal en patrimoni.
Exigeixen una dotació pressupostària digna per al capítol de patrimoni que permeti actuacions com l’adquisició del solar del carrer d’Hermenegild Clascar, amb la torre, per fer-hi un centre d’interpretació de la Vilafranca medieval.

Els republicans també aposten per polítiques a mitjà termini, com la creació d’un Centre d’Història de la Ciutat, que divulgués entre la ciutadania els aspectes més rellevants del nostre patrimoni i del nostre passat en general.

És per això que anuncien la presentació, en un dels propers plens, d’una moció sobre patrimoni, en la qual exigiran l’aplicació de mesures concretes com les abans esmentades, i també demanaran als regidors d’urbanisme i de cultura que assumeixin responsabilitats.

Finalment, exposen que davant la constatació que les polítiques del govern en qüestions de patrimoni no són només de deixadesa, sinó clarament destructives, demanen que si segueixen decidits a saltar-se els protocols més bàsics, és millor que no toquin cap qüestió patrimonial, en espera que hi hagi un govern més responsable. Els republicans consideren que hi ha en joc el llegat patrimonial de la ciutat.
Vilafranca, 9 de setembre de 2019