Vilafranca del Penedès

Notícia

Esquerra-Vilafranca impulsa la creació d’una Xarxa Wi-Fi municipal Properament s’iniciarà la posada en marxa del servei d’accés a internet mitjançant una Xarxa Wi-Fi (sense fils).

La implantació d’una xarxa municipal d’accés a Internet mitjançant tecnologia sense fils és imminent. Aquesta ha estat una de les reivindicacions d`Esquerra-Vilafranca per lluitar contra la conjuntura econòmica de crisi. Per fer front a aquesta situació cal que des de l'Ajuntament de Vilafranca es faci tot el necessari per pal·liar-ne els efectes sobre les persones i empreses. Cal que les mesures que es prenguin vagin acompanyades de polítiques actives per tal de redreçar i reactivar l`economia local en tot allò que sigui possible. A partir de les propostes anticrisi d’Esquerra s’inicia aquesta nova etapa digital a la vila.

La Xarxa donarà servei a la gent que no té internet i a la gent que es vulgui connectar des de qualsevol lloc del radi de Vilafranca. La feina d’Esquerra-Vilafranca va orientada a reduir al màxim la població exclosa d’internet per a trobar feina, formar-se, informar-se i tenir correu electrònic. Ara s’obre un món de possibilitats,: la gratuïtat per als aturats actius en la recerca de feina; fer convenis amb les escoles per a l’ús del professorat i dels estudiants; l’Ajuntament podrà organitzar cursos: de tipus generals i específics (com per a gent gran i per a aturats); l’Ajuntament pot crear un banc d’ordinadors municipal per reutilitzar els ordinadors de donants i donar-los i instal·lar-los a col·lectius que ho necessitin com aturats, gent gran, etc.

A Esquerra-Vilafranca ens sentim satisfets per la feina feta i ens esperona a continuar treballant pel benestar dels ciutadans de la vila.
Mots clau
: wifi xarxa