Vilafranca del Penedès

Notícia

ERC proposa la millora dels parcs infantils per fer-los inclusius i aptes per a infants amb discapacitat, ja que a Vilafranca no n'hi ha cap d'adaptat

Els republicans apunten a l'objectiu d'aconseguir un 50% de parcs adaptats, fet que suposaria un benefici important, no només pels infants, sinó també per les famílies
 
Actualment a Vilafranca no hi ha cap parc adaptat per tal que infants amb diversitat funcional hi puguin jugar. Des d'Esquerra Republicana es proposa que s'elabori un pla per aconseguir que el 50% dels parcs estiguin adaptats i facin possible per tant que tots els infants, també els que tenen alguna discapacitat, puguin utilitzar-los i jugar-hi.
La proposta dels republicans fa referència a la necesistat dels infants per gaudir d’espais de joc on poder compartir el seu temps d’oci. El procés d’inclusió, apunten, pretén minimitzar les barreres per què tots els nens siguin partícips, sense importar característiques físiques, mentals, socials, contextos culturals...

Els parcs infantils inclusius no només són importants en la qualitat de vida dels infants amb discapacitat sinó que també ho són pels seus pares i famílies, ja que existeix una gran necessitat de poder disposar d’aquests espais inclusius on poder realitzar activitats de lleure i d’esbarjo. En aquest sentit la portaveu d'ERC, Mònica Hill va exposar que “Vilafranca, com a capital de comarca, és necessari que els parcs infantils siguin inclusius, que siguin espais on tots els nens i nenes puguin gaudir, on es diverteixin junts, coneguin i apreciïn les diferències com a espais de joc respectuosos amb la diversitat, on el fet de tenir una discapacitat (psíquica, física i sensorial) no impedeixi la utilització del parc”.
 
Objectiu: aconseguir el 50% de parcs inclusius
Per ERC, la proposta es fonamenta no en crear nous espais de lleure aïllats, sinó que el que cal fer és que els espais de lleure que ja existeixen incloguin jocs que puguin ser utilitzats per tots els infants independentment de les seves capacitats. Per Hill “fer accessibles els parcs infantils és un element important si volem que el nostre municipi faci compliment dels criteris d’accessibilitat universal”.
 
Les propostes concretes de com haurien de repensar-se els parcs, fan referència a aspectes com l’horitzontalitat de les instal·lacions, l’eliminació de les barreres arquitectòniques tant de l’accés als parcs com de les pròpies zones de joc, gronxadors pintats amb colors més llampants per adaptar-los a nens i nenes amb discapacitats visuals, textures per distingir les zones, cartells en Braille que expliquin el joc, gronxadors adaptats a infants amb cadira de rodes, jocs infantils a ras del terra per a nens i nenes amb problemes de mobilitat, entre d’altres.
Per avançar en aquesta línia d'acció, ERC proposa l'elaboració d'un reglament de parcs accessibles, amb col·laboració de les entitats per establir els criteris i les característiques bàsiques que haurien de tenir aquests equipaments. El procés d'adaptació hauria d'assegurar que hi ha almenys un 50% dels parcs públics de la vila adaptats a les necessitats dels infants amb diversitat funcional.
 
D'altra banda, ERC va lamentar que en els casals d'estiu no hi hagi la suficient previsió per fer possible que infants amb diversitat funcional puguin accedir-hi amb plena igualtat, ja que no es cobreixen les necessitats que aquests infants tenen durant tot el Casal d'estiu. Des d'ERC es demanarà que de cara el curs que ve, s'incloguin clàusules especials amb les empreses que realitzen aquest servei, per tal de no perjudicar a les famílies d'aquests infants.