Vilafranca del Penedès

Notícia

ERC vol impulsar un parc públic d'habitatge per a garantir l’accés a un habitatge digne i a un preu raonable

Els republicans lamenten que durant els últims 10 anys no s’ha construït cap pis de protecció oficial a Vilafranca, una raó de pes per repensar i potenciar la política d’habitatge
 
Per Esquerra Republicana el proper mandat tindrà com a un dels elements centrals la política d’habitatge. Davant el problema de l’emergència habitacional caldrà donar resposta i és el que fa ERC proposant quatre vies per actuar de forma decidida en aquest àmbit: impulsar un parc públic d’habitatge social; implicar l’Ajuntament aprovant àrees de tanteig i retracte; activar sectors actualment aturats per incorporar pisos de protecció social; i igualar les demandes de pisos socials en les promocions en àmbits urbanitzats (ja consolidats) i nous sectors per arribar al 30% d’habitatge protegit en totes elles.
 
Catalunya, i també Vilafranca, viuen una situació d’emergència en relació a l’habitatge. La falta d’habitatge, la bombolla dels preus de lloguer, els desnonaments que no s’acaben, els desnonaments invisibles o la impossibilitat que el jovent s’emancipi fan d’aquesta problemàtica un dels àmbits prioritaris on actuar. Per ERC aquesta situació no és acceptable ja que s’està incomplint amb un dret bàsic de la ciutadania com és tenir un habitatge digne.

Ampliar el parc públic d’habitatge
La portaveu republicana a l’Ajuntament, Mònica Hill va situar una de les prioritats d’ERC: d’impulsar un parc públic d’habitatge a Vilafranca. En la moció que va voler presentar al passat ple, i que la resta de partits van demanar retirar, els republicans defensaven que l’Ajuntament es sumés al pla del Govern de la Generalitat, de 250 milions d’euros, perquè des dels municipis en col·laboració amb l’Institut Català de Finances pugui comprar pisos a bancs que actualment tenen buits. Aquesta actuació es faria a partir d’un crèdit, amb la capacitat de recuperació de la inversió per part de l'Ajuntament. 

A més, per  incrementar el parc públic d'habitatge, ERC proposa actuar a través dels drets de tanteig i retracte. En aquest sentit Hill va exposar que es podrien delimitar àrees de tanteig i retracte als efectes d’adquirir edificis i dur a terme polítiques socials integrals d’habitatge públic, en què l’Ajuntament emprengui la iniciativa orientada al Pla Local d’habitatge, evitant al mateix temps la proliferació d’edificis plurifamiliars parats o desocupats o de solars buits o d’edificacions ruïnoses o abandonades.

Altres propostes que planteja ERC és que l'Ajuntament sigui actiu en activar projectes d'habitatge. Apunten, per exemple, en la possibilitat d'actuar sobre el sòl ja consolidat, com en l’espai de Cal Berger, passant d’un model de compensació, és a dir que l’empresa promotora dels blocs lidera el projecte, a un de cooperació on és l’Ajuntament qui ho impulsa.

Per ERC l’Ajuntament de Vilafranca està en una situació econòmicament òptima per plantejar-se aquesta actuació que tindria dos objectius: primerament ampliar el parc públic d’habitatge (per a lloguer social i per a col·lectiu específics com els joves); i segon, juntament amb altres actuacions, provocar una rebaixa del preu del lloguer que actualment a Vilafranca està a l’entorn dels 550 euros.

Per ERC, va exposar el regidor Pere Sàbat, cal que l’Ajuntament sigui conscient de les seves potencialitats i faci “més” per capgirar la situació de l’habitatge a Vilafranca. Els republicans recorden que els blocs impulsats a i l’Espirall i a la carretera d’Igualada, als anys 1990 no van representar pràcticament cap cost per l’Ajuntament i es va recuperar la inversió.

Adaptar el model Barcelona
Una de les propostes que reitera ERC, és adaptar el model acordat al Ple de Barcelona per tal que les promocions d’habitatges noves, dins el que es considera la ciutat construïda, tinguin el 30% de pisos de protecció oficial, a partir d’una modificació del Pla General. En aquesta proposta els republicans són partidaris d’igualar el % de protecció oficial que han de garantir les promocions urbanístiques que es fan noves o a partir de rehabilitacions integrals o fruit d’una requalificació, amb les que es duen a terme en sòl consolidat, és a dir, ja construït. En aquest sentit posaven d’exemple algunes urbanitzacions recents, on el guany de pisos de protecció social ha estat 0.

Aquesta proposta ERC considera que és necessària, i més tenint en compte que en els últims 10 anys no s’ha sumat cap pis de protecció oficial a Vilafranca, un fet “que no respon a les necessitats de la ciutadania i que l’Ajuntament ha de transformar”. Per ERC cal repensar la política d’habitatge per “fer més” ja que no es tracta de capgirar completament la tasca de l’actual govern, però si de repensar l’actuació de l’Ajuntament i fer-la més ambiciosa.

Aquestes mesures han d’estar integrades dins un Pla Local d’Habitatge. Aquest pla ha de fixar la política en matèria d’habitatge per als propers 20 anys a Vilafranca, donant resposta a les necessitats de la ciutadania i fent un diagnòstic real de la situació a Vilafranca (habitatges buits, localització dels infrahabitatges, etc.)