Vilanova del Camí

Notícia

Per què ERC ha dit NO a l’asfaltat i urbanització del Carrer Joan Miró?

Volem aclarir que la nostra formació està tant interessada en l’asfaltat i
urbanització d’aquest carrer com la resta de veïns. Però també ens preocupem
pel càrrec econòmic que això suposa per als tres propietaris dels terrenys
afectats, arribant a suposar un cost de 26.000€ per un d’ells. Aquest cost tant
alt és degut a una mala previsió per part del govern, que s’afanya a fer millores
amb una clara intenció electoralista. I és que per a aquest projecte no s’ha
cercat cap subvenció, i tampoc la urbanització i l’asfaltat d’aquest carrer no s’ha
tingut en compte a l’hora de fer els pressupostos per l’any 2019.
Entenem que l’Ajuntament podria haver contribuït en la despesa que aquest
projecte suposa per als propietaris dels terrenys si hi hagués hagut una bona
previsió. I que no hi ha hagut un interès d’ajudar als propietaris en dos anys
que porta aquest equip de govern, ni tant sols s’ha vist la intenció de voler
arreglar aquest carrer. Això demostra que l’objectiu de l’asfaltat i urbanització
del Carrer Joan Miró no és tant afavorir els veïns sinó més bé electoralista, amb
presses i a qualsevol cost.
Per tant, nosaltres en cap moment ens oposem a l’asfaltat del Carrer Joan
Miró, que al final suposaria un benefici per tots els veïns. Ens oposem a fer-ho
amb presses i sense ajuda per part del govern cap als propietaris dels terrenys
afectats, que han de fer-se càrrec d’unes despeses desproporcionades