Vilassar de Dalt

Notícia

Feta la feina, ARA més! - Balanç obra de govern 2011-2015 en l'àmbit econòmic

Candidatura municipalista ARA Vilassar

Els números del mandat 2011-2015. Els reals.

 

Darrerament hem començat a veure intervencions públiques tendencioses sobre la gestió econòmica duta a terme els darrers quatre anys. Comprovem amb això que els grups fins ara a l’oposició o no saben comptar, o bé utilitzen dades obsoletes.

 

La realitat: hem governat unes finances impossibles i els hem donat la volta. I ho hem fet partint d’una premissa que nosaltres defensarem sempre: garantir la continuïtat dels serveis públics, inclosos tots els que no tenim l’obligació legal de prestar (com els serveis socials, la llar d’infants o els serveis de promoció econòmica); millorar l’eficiència d’aquests serveis (amb reajustaments econòmics importants); sanejar progressivament els comptes i reduir paulatinament del deute.

 

Aquesta és la nostra proposta. O això o tancar serveis i fer fora el personal que hi treballa. És aquesta la proposta que ens amaga insistentment l’oposició?

 

Què hem fet?

 

Primer, contenció al deute financer. Abans la prestació de serveis, després els bancs.

 

• L’any 2011 ens vàrem trobar 5 milions en factures pendents de pagar que es pagaven a 238 dies de promig. El passat 31 de desembre restaven 365.373€ que paguem amb un promig de 13 dies, per primer cop per sota dels 30 legals.

 

• El balanç o romanent de caixa del 2011 fou negatiu en -2.510.001. El del passat 31 de desembre suposa un rècord històric: es positiu de +668.250 €.

 

• Som el primer govern en 35 anys de democràcia municipal que no ha augmentat el deute: l’hem reduït en 3 milions, de 31 a 28.

 

• Societat municipal VISERMA: El major problema financer pel deute, resultat de la crisis immobiliària. Vàrem fer l’auditoria promesa, va entrar en concurs, negociàrem el deute i ens n’hem sortit. Estem negociant una quita del deute immobiliari.

 

 

Segon, impulsant les polítiques d’activació econòmica i generació d’ocupació

 

• La borsa de treball ha cobert 117 llocs de treball.

 

• S’han impartit 13 cursos de formació ocupacional amb 200 participants.

 

• Hem atret inversions i llocs de treball a partir del complex hoteler, comercial i esportiu de Can Nolla.

 

• Estem acabant les obres d’urbanització pendents al polígon Industrial Riera de Vilassar, fet que permetrà comercialitzar-lo en el seu conjunt.

 

• Hem creat una àmplia oferta de 31 places de zones grogues en favor de la rotació comercial, més la posada en marxa de nous aparcaments gratuïts a Can Nolla, Can Mayans i Canyamar.

 

• Aprofitant els plans d’ocupació, comptem per primera vegada amb una tècnica la funció exclusiva de la qual és la dinamització del comerç local.

 

• Hem aconseguit el registre exclusiu de la marca Vilassar. 

 

• Hem aprovat el Pla Estratègic de turisme cultural i familiar, el primer pla estratègic local pensat per crear activitat i ocupació en aquest nou àmbit de desenvolupament econòmic potencial. 

Més info: www.aravilassar.cat