Xixona

Notícia

ESQUERRA DENUNCIA LA MALA GESTIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DEL PSOE


El grup municipal d’Esquerra Republicana denuncia la mala gestió financera de l’Ajuntament de Xixona, a mitjans de setembre no hi ha pressupostos propis per al 2010, no hi ha proposta de Pressupostos per al 2011, no s’ha presentat el Comte General del 2009 i es tarda molt més del que marca la Llei per a pagar factures.
Segons el regidor d’Esquerra, Mario Carbonell, “encara estem esperant que ens pressenten els Pressupostos del 2010, que ens van prometre ja fa un any, estem funcionant sense uns pressupostos propis per a l’any en curs. Tampoc han presentat encara el Compte General del 2009, el poble ha de saber com han quedat els comptes de l’any passat i, actualment, no ho sap. Estem a setembre i no hi ha cap proposta de Pressupostos per al 2011, es tracta de la tònica de l’any passat i no es pot funcionar d’aquesta manera”.
A més a més, el dirigent republicà assenyalà “En una època de crisi com la que passem les administracions públiques han de ser la major garantia de les empreses, per això, no es pot consentir pagar a més de 50 dies, període que marca la Llei de Morositat aprovada pel mateix partit socialista. Tots aquestos problemes venen per una mala gestió financera i falta de previsió del PSOE.”
El portaveu adjunt d’Esquerra Republicana demanà “Que se solucionen els problemes de mala gestió financera aconseguint que es paguen les factures de l’Ajuntament el més prompte possible, en menys de 30 dies. També, que es presente el Compte general del 2009 i es redacten uns Pressupostos per al 2011”