Xixona

Notícia

L’església catòlica paga l’IBI dels seus edificis, local i dependències.

L’últim plenari de Xixona va aprovar una moció presentada per ESQUERRA-XIXONA perquè l’església catòlica paga l’IBI dels seus edificis, local i dependències. Així mateix també es demana que el paguen les altres confessions religioses.

Segons el portaveu Joan de Déu Martines, “Esquerra Republicana, com a partit de vocació republicana i laïcista, propugna la llibertat personal de tots i cadascun dels ciutadans d’arreu del món, perquè la laïcitat és un moviment a favor de la llibertat de la persona des del vessant polític i social”.

Així mateix el dirigent republicà ha declarat també “l’església catòlica té un Concordat des de 1953 i uns acords amb la Santa Seu de 1970 que són una font de privilegis i una fragant contradicció amb el principi de no confessionalitat consagrat en l’actual marc constitucional espanyol. Per això demanem que és deroguen el Concordat i els Acords”.

Finalment, el regidor d’Esquerra-Xixona ha recalcat “des del govern espanyol ens demanen a les Corporacions Locals que apugem l’IBI als ciutadans i ciutadanes entre el 4 i el 10% i ,mentre, alguns no paguen pels seus locals. És un moment en el qual volen que els mateixos de sempre ens apretem el cinturó. I altres com les confessions religioses continuen amb els seus privilegis”.