Xixona

Notícia

L’Ajuntament de Xixona aprova una moció per defensar l’autonomia dels nostres Ajuntaments.

El consell de ministres de l’Estat Espanyol va aprovar recentment l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local que d’aprovar-se en la seua redacció actual, serà el major retrocés democràtic de l’estat espanyol des de la caiguda del franquisme i la transició a la democràcia. Passarem de competències gestionades pels municipis, escollits per sufragi directe de la ciutadania, a que les gestionen les Diputacions Provincials, uns òrgans heretats de l’anterior règim que serveixen per a perpetuar actuacions caciquils i amb un procés d’elecció de diputats obscur i allunyat de la ciutadania. Per això, el plenari de l’Ajuntament de Xixona a iniciativa d’Esquerra i el PSOE i amb el vot en contra del PP va aprovar una moció per defendre l’autonomia dels governs locals.

Segons Mario Carbonell, regidor d’Esquerra-Xixona, “el Govern Espanyol baix la suposada duplicitat i clarificació de competències municipals amaga una retallada en les competències i autonomia municipals. Aquesta projecte de llei, amb els termes actuals, és un atac flagrant contra els nostres Ajuntaments, que recordem que son la administració més propera al ciutadà”.

El dirigent republicà afegeix “Entre altres aquesta reforma permetrà a la Diputació, amb un procediment d’elecció molt obscur, llevar serveis que actualment presta l’Ajuntament de Xixona. A més, elimina les poques competències que tenim en educació, salut o serveis socials en una època on ens fam falta més que mai estes competències. El govern ignora que els serveis públics, no es poden valorar exclusivament per criteris econòmics sinó també s’han d’avaluar, amb caràcter prioritari, pel benefici social que comporten als seus usuaris, els ciutadans.”

Finalment, Carbonell ha conclòs “demanem la retirada de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local i que s’obriga un procés de negociació amb tots els grups parlamentaris i amb la FEMP que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local garantint l’autonomia local i els drets socials dels ciutadans.”