Xixona

Notícia

El plenari de juny aprova una moció presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA per impedir que es tallen els subministraments de serveis bàsics a persones amb problemes econòmics i risc d’exclusió social.

Segons el dirigent republicà Joan de Déu Martines “des del començament de la crisi econòmica a l’any 2007, milers de persones al País Valencià han perdut la seua faena i, amb aquesta, la seua principal font d’ingressos per a poder desenvolupar una vida digna. Els problemes que es deriven d’aquesta situació es mostren de moltes maneres, però una de les més evidents i preocupants és la incapacitat de fer front als pagaments de despeses relacionades amb l’habitatge habitual, com ara la hipoteca o els rebuts de l’electricitat, l’aigua o el gas.”.

 

Així el portaveu d’Esquerra ha explicat que “des d’Esquerra Republicana entenem que, davant d’aquesta situació de greu crisi social, les administracions públiques han de posar tots els seus esforços per ajudar els ciutadans amb un risc especial de pobresa a mantindre uns nivells de vida dignes”.

 

El regidor d’Esquerra Republicana ha finalitzat dient que “per tot açò demanem al govern de la Generalitat Valenciana que promoga de manera immediata les mesures necessàries per tal que les empreses subministradores d’energia no interrompen el subministrament per impagament si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat. Així mateix li demanem a l’Ajuntament de Xixona que també ho faça en el cas de l’empresa subministradora de l’aigua”.