Xixona

Notícia

El plenari de setembre aprova una moció presentada per Esquerra Republicana Xixona en suport a les reivindicacions dels docents de les Illes Balears i contra els decrets que atempten contra la nostra llengua, contra l’escola pública i contra la llibertat

 

Segons el dirigent republicà Joan de Déu Martines “El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l’escola, el professorat i l’alumnat”.

Així el portaveu d’Esquerra ha explicat que “el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que la nostra llengua siga la vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per Conselleria i suspesos de faena i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulga posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa faena per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar”.

 

El regidor d’Esquerra Republicana ha finalitzat dient que “El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional”.