Xixona

Notícia

Esquerra Republicana de Xixona presenta una moció a favor de la dació en el pagament de les hipotèques i l’eliminació de les clàusules del sòl

El regidor d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha declarat “l’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat”.

El dirigent republicà ha explicat també “a Espanya, el préstec té caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social. Als països anglosaxons la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el deute. Esquerra demana que es modifique la llei perquè a l’Estat espanyol també quede saldat aquest deute.

Martines ha declarat per últim “així mateix demanem que es declaren abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixen un límit a la variació a la baixa del tipus d’interés variable contractat, o siga les anomenades clàusules sòl. Amb aquestes clàusules les entitats financeres se situen en una posició de privilegi respecte als prestataris”.