Xixona

Notícia

ESQUERRA DENUNCIA QUE L’EQUIP DEL GOVERN DEL PSOE ACABARÀ EL SEU MANDAT SENSE HAVER APROVAT UNS PRESSUPOSTOS PER AL 2010 NI PER AL 2011

El grup municipal d’Esquerra Republicana denuncia la mala gestió financera de l’Ajuntament de Xixona, després dels informes demolidors de l’actual Interventora, en els quals afirma que la pròrroga de l’últim pressupost en vigor de l’exercici 2009 en l’any 2011 no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària al presentar capacitat de finançament negatiu o dèficit. I també afirma que per a complir el Pla Econòmic-financer 2011-2013, que va aprovar el mateix PSOE, serà precisa l’aprovació en el termini més breu possible del Pressupost 2011, cosa que no es podrà fer abans que acaba l’actual legislatura, segons ja ens ha avançat el regidor d’hisenda.

Segons el regidor d’Esquerra, Joan de Déu Martines, “cada vegada que és l’hora d’aprovar els pressupostos ens diuen que estan acabant-los, però la realitat és que ni en el 2010 ni en el 2011 s’han fet pressupostos. L’actual Ajuntament del PSOE treballa amb pressupostos prorrogats des del 2009. La millor cosa que té una majoria absoluta és poder aprovar pressupostos sense haver de pactar amb ningú, que és el més difícil, doncs el PSOE, amb la seua ampla majoria no ha sigut capaç de fer-los durant dos anys”.

A més a més, el dirigent republicà assenyalà “hem de recordar també els problemes que han tingut a l’hora d’aprovar el compte general del 2009, que s’acaba d’aprovar ara, a maig de 2011. Per tot açò hem de denunciar la mala gestió financera de l’actual govern Socialista, no es pot treballar a base de modificacions de crèdits que el que fan és, com diu la Interventora Municipal, desequilibrar l’estabilitat pressupostària”.

El portaveu d’Esquerra Republicana demanà “que es facen urgentment els pressupostos de l’Ajuntament de Xixona per al 2011, tal com venim demanant des de quasi dos anys”.