Garrotxa

Notícia

Nota de premsa amb les dades de l'enquesta sobre l'edifici de l'hospital i de la posició d'ERC sobre el canvi d'estatuts de la FES

Balanç campanya "A l'Hospital vell d'Olot, hi vull..." i campanya "Prou espoli. Ara República Catalana"

El president comarcal d'ERC a La Garrotxa, Ferran Puig, va explicar que es va decidir endegar aquesta campanya de participació ciutadana amb el convenciment que els olotins i olotines volen ser escoltats amb tots els afers que afecten el seu municipi, i que volen que la seva opinió es tingui en compte. Si bé s'ha d'entendre la iniciativa com un sondeig a la població, sí que es va intentar treballar amb el màxim rigor i d'acord amb la situació econòmica que estem vivint, pensant que qualsevol actuació sobre l'edifici de l'actual Hospital d'Olot signifiqués aprofitar al màxim l'estructura actual: fer les mínimes modificacions i la mínima inversió.

"La ciutadania va respondre bé i hi va haver molta participació, per la qual cosa ens podem sentir molt satisfets com a organitzadors", si bé va quedar palès que existeix una manca d'informació pel que fa les necessitats futures de la ciutat. Si bé existeix un POUM que planifica la ciutat des d'un punt de vista urbanístic, no es té coneixement de cap estudi o pla estratègic que plantegi què fer amb l'edifici actual de l'Hospital. De manera que per avançar-nos en el temps i no trobar-nos amb un edifici buit i sense saber què fer un cop traslladat l'Hospital a les afores de la ciutat, el grup municipal d'ERC a l'Ajuntament considera que caldria aprofundir en el tema per conèixer quin és l'impacte social i econòmic que té l'Hospital pel centre de la ciutat, i posar-lo en relació amb l'afectació que poden tenir els altres usos proposats.

El regidor a l'Ajuntament d'Olot i portaveu del grup d'ERC va explicar amb detall els resultats: tot i que la funció de geriàtric no desapareix i fins i tot hi haurà més places disponibles al centre de la ciutat donat que els usuaris que necessiten una atenció sanitària constant es traslladaran al nou Hopital, la proposta del geriàtric va ser la més valorada amb un 35,9% dels vots i, si tenim en compte que la proposta de pisos tutelats va tenir una acceptació del 5,9%, podríem dir que el 41,8% dels ciutadans que van voler respondre al sondeig apostaven per un ús destinat a la gent gran de la ciutat demostrant la preocupació que hi ha pel futur.

Ja a més distància, la proposta de concentrar les oficines municipals que actualment es troben disperses per la ciutat i sovint amb edificis de lloguer va tenir una accpetació del 16,7%, un Hotel d'Entitats entés com a un espai sòciocultural de trobada i de treball pel teixit associatiu de la ciutat va tenir un 12,6% dels vots, i l'alberg familiar i per a l'acollida d'estudiants o grups esportius va tenir el 10,4% dels vots.

Les propostes de dinamització econòmica van quedar en tercera posició, amb un 6,3% dels vots que apostaven per un viver d'empres, i amb un 4,5% dels vots que preferien un centre comercial lligat a la remodelació de tot l'entorn de la Plaça Mercat. Per tal de donar més vitalitat al centre de la ciutat i evitar que es converteixi en un barri dormitori "seria interessant fer una campanya de concienciació a la població de la importància de mantenir l'activitat econòmica al centre", va opinar Pere Gòmez.

Altres propostes interessants que van sorgir van ser la de mantenir-hi un centre d'atenció primària o les consultes externes, una bolera, una discoteca, fer-hi un parc públic... Però d'entre aquestes altres propostes que en conjunt representen un 8,1% Pere Gòmez va destacar que "la proposta de traslladar-hi la residència de La Caritat, convertint tot l'edifici de l'Hospici en el gran centre cultral i social de la ciutat".

Amb aquesta campanya ciutadana, el grup municipal d'ERC Olot està portant a terme part del programa electoral amb el qual van presentar-se a les eleccions, on proposaven d'obrir més la gestió municipal a la ciutadania.


En contra del canvi d’estatuts de la FES

L’actual govern de la ciutat d’Olot ha proposat un canvi en els estatuts de la FES.

En el moment que es va crear la Fundació d’Estudis Superiors, ERC era al govern de la ciutat juntament amb el PSC. En aquell moment, vam tenir clar que volíem una implicació del conjunt dels agents implicats de tota la Garrotxa. Per això, vam crear un patronat ampli i plural en què el conjunt de la societat s’hi sentís implicat, es fes seva la Fundació.

Hi són tots els partits polítics representats a l’Ajuntament d’Olot i al Consell Comarcal, representants empresarials i sindicals i representants dels diversos instituts que ofereixen estudis superiors a la nostra comarca.

Amb l’argument poc sòlid que hi ha massa patrons i que s’han d’agilitzar les reunions del patronat, sense haver consensuat la proposta, l’equip de govern proposa un canvi d’estatuts amb la reducció del patronat a 8 membres (i un màxim de 12). No hi seran els partits de l’oposició, ni els sindicats, ni els tres instituts de la ciutat (llevat de l’Escola d’Arts).

Això, a banda de trencar la pluralitat del Patronat (una pluralitat que no ha comportat cap problema en tots els anys de funcionament), significa un empobriment de la participació ciutadana en la Fundació. Per la qual cosa no hi podem estar gens d’acord.

Potser valdria la pena subratllar que l’interès que ens mou és únicament un interès ciutadà i de mantenir la pluralitat. En aquests moments de retallades, val la pena que diguem que el cost del patronat és 0. Els patrons no cobren absolutament res: ni retribucions, ni indemnitzacions, ni dietes. Però, com ja vam pensar en el seu moment, continuem pensant que és bo que hi sigui tothom, no només l’equip de govern; menys participació significa menys control i també menys proximitat al conjunt de la ciutadania.