Alella

Notícia

Editorial del Full de febrer de 2012

El pressupost municipal per a 2012 va ser aprovat el passat 26 de gener. Aquest és un document que manté el compromís amb les persones del nostre poble. Un exercici de continuïtat i realista, en què les polítiques socials no donen cap pas enrere. Així, àrees com Serveis Socials veuen incrementats els seus recursos, per donar suport a aquells que més ho necessiten. Però també augmenten les partides d’Educació, per tal de reforçar les eines a disposició dels centres educatius, o Joventut, amb una aposta decidida per afrontar la realitat dels nostres joves d’una manera integral.

El compromís amb la nostra ciutadania es manté també amb la cura dels espais públics. Els darrers anys el nivell de manteniment del nostre poble ha anat augmentant fins a incorporar les darreres millores introduïdes a la recollida de residus i la neteja viària ara fa un any. Malgrat el model dispers del nostre poble que en dificulta el manteniment i la conjuntura econòmica, la prioritat continua.

El Govern del l’Estat va decidir el passat 30 de desembre apujar l’Impost sobre Bens Immobles, com una de les mesures per fer front a la crisi. Una decisió que no respecta el principi d’autonomia municipal i que comportarà en el cas d’Alella un increment extraordinari d’aquest impost del 10% per als anys 2012 i 2013.

Per acabar vull aprofitar aquest espai per convocar-vos el proper 26 de febrer a mobilitzar-nos contra el peatge d’Alella. El Govern de la Generalitat va decidir suprimir el sistema de bonificació del 100% per a la mobilitat obligada del que hem gaudit els darrers quatre anys. Ens toca ara reprendre els actes reivindicatius que durant més de dos anys i mig vam dur a terme contra el peatge i que van reeixir el febrer de 2007.

Andreu Francisco i Roger
Alcalde d'Alella