Anoia

Documents

Moció per declarar Igualada municipi republicà
Descarrega en PDF La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu màxim representant civil.
 
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa que se’n deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per part dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.
 
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre el poder diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats.
 
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica per la major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s’adopta com a punt de partida. 
 
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren,
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC_RCAT proposa els següents acords:
 
PRIMER. Declarar Igualada municipi republicà, ententent que aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.
 
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i Senat.