Arenys de Mar

Notícia

Coincidint amb l'entrada del nou govern i amb algunes mesures preses, els índexs de recollida selectiva de la brossa han patit una davallada preocupant

Exemples de mal ús en la recollida selectiva. Font: Ajuntament d'Arenys de Mar
Exemples de mal ús en la recollida selectiva. Font: Ajuntament d'Arenys de Mar

Una de les àrees de govern que ERC va assumir al mandat anterior va ser la de Medi Ambient i Serveis, que tenia en la recollida selectiva porta a porta un repte considerable. La implantació del sistema el febrer de 2011 va significar moltes hores de dedicació per a la regidora Annabel Moreno. Es tractava de reduir al mínim possible el volum de rebuig o resta (el que es recull el divendres), és a dir, aquells residus que no es poden tractar i que generen un impacte mediambiental més gran, amb la penalització econòmica corresponent per a les arques municipals. Per encarar el repte amb garanties calia una suma d'esforços individuals, de veïns i veïnes exemplars en termes de civisme, i també grans dosis de pedagogia i de paciència. Però sobretot feia falta estar-hi al damunt, conèixer els casos, passar-s'hi hores i estar cada dia a peu de carrer.

La nostra regidora va estar una bona temporada treballant de nit, al costat de la brigada que s'encaregava de la recollida selectiva. És, doncs, una tasca en què ERC ha posat els cinc sentits i en què vam reeixir força, ja que des de la implantació del servei vam mantenir nivells superiors al 80%. Per això veiem amb preocupació l'evolució de les dades que ofereix el web de l'Ajuntament, segons les quals els índex han anat caient progressivament des del mes de juny, coincidint amb l'entrada del nou govern, fins al 65% de l'última setmana d'agost. En una nota publicada al web de l'Ajuntament veiem l'evolució fins al mes de juliol, que se situava en un 69 %, però des d'aquest altre enllaç tenim accés a les dades fins a la setmana del 15 al 21 d'agost i observem que la davallada arriba al 65 % esmentat.

Esperem que aquesta davallada sigui conjuntural i que el regidor Juan José Almansa sigui capaç d'aconseguir una bona remuntada dels índexs. Esquerra Republicana de Catalunya serà al costat del govern per aconsellar-lo en tot allò que ens demani per aprofitar la nostra experiència a l'àrea. Creiem, però, que és la nostra obligació avisar el nou govern al primer indici de risc de davallada. I ho fem amb la intenció que es pugui corregir la tendència a la baixa abans no sigui massa tard, abans no hi hagi un relaxament general que dificulti tornar als índexs assolits i fins superar-los, un objectiu al qual el govern actual no hauria de renunciar.

Pensem que hi ha diversos factors que poden ajudar al relaxament i, per tant, a la davallada dels índexs. Un d'aquests factors és la percepció d'impunitat que pugui tenir una persona que no faci bé la recollida selectiva. El nou servei que el govern ha posat en funcionament i que recull les bosses que han quedat al carrer fruit de les males pràctiques potser resol una part del problema, però resulta excessivament car i en cap cas pot ser la solució perquè no tracta el problema en la seva arrel sinó en la seva manifestació externa.

Per tot plegat, mantenim l'esperança que les dades millorin, però no podem sinó mostrar, de moment, la nostra preocupació per l'evolució d'una àrea de govern en la qual havíem esmerçat molts esforços. I en tot cas trobem del tot inapropiat que al butlletí ATR de setembre  aparegui una informació en què el govern assegura que “Arenys recicla el 80 % de la brossa” quan precisament aquests són els índexs assolits per l'anterior govern i que l'encapçalat per Estanis Fors no ha estat capaç de mantenir. Considerem que presentar la informació d'aquesta manera és induir els vilatans a un error d'interpretació.