Arenys de Munt

Notícia

ERC i CUP signen un acord programàtic per a desenvolupar accions polítiques de manera conjunta

Signatura del pacte
Signatura del pacte
ERC i CUP d’Arenys de Munt han signat un acord programàtic per treballar conjuntament propostes a incorporar al PAM, fruit dels compromisos assolits entre les dues formacions per l’aprovació del Pressupost Municipal 2020. En aquest pacte s’ha acordat l’eventual entrada de la CUP en el Govern Municipal en funció del grau de compliment dels compromisos assolits mitjançant una auditoria pública al mes juny de 2020.

Els compromisos assolits entre ERC i CUP d’Arenys de Munt en el marc de l’aprovació del Pressupost municipal es recullen en 11 punts que es  desenvoluparan en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 i són els següents:

1.    Assimilarem el feminisme en tots els seus àmbits i el medi ambient com a eixos transversals i directors de l’acció de govern.
2.    Utilitzarem els romanents de cada pressupost executat per implementar mesures de  sostenibilitat medi ambiental i cura del nostre entorn, que han de ser presents en projectes de tots els àmbits d’actuació.
3.    Posarem en marxa la Taula d’Habitatge durant el primer trimestre de 2020.
4.    Facilitarem l’accés a les ajudes socials, especialment pensant en els sectors més vulnerables. 
5.    Crearem la comissió de treball pel medi ambient i l’adaptació al canvi climàtic. L’esmentat grup hauria de constituir-se abans de la tardor del mateix any.
6.    Promourem l’economia verda i justa en el municipi amb especial atenció als emprenedors, el petit comerç i l’economia circular, generant eines que fomentin la seva creació, implantació i cura per les condicions laborals dels seus treballadors. Agilitzar els tràmits i tenir personal de suport i consulta.
7.    Fomentarem l’agricultura i la ramaderia al municipi, per a la qual cosa un bon punt de partida pot ser la formalització del Banc de Terres, que s’hauria de posar en marxa abans de finalitzar l’any.
8.    Potenciarem la mobilitat a peu i en mitjans de transport alternatius com les bicicletes i els vehicles compartits i millorar el transport públic en accessibilitat, preu i freqüència.
9.    Ampliar, potenciar i dinamitzar el Consell de Poble i la resta de consells sectorials com a eines reals per a l’acció política.
10. Fomentar l’educació de tots els estrats socials (especialment els infants) en relació al feminisme, antiracisme i medi ambient.
11. Posarem en marxa el Pressupost Participatiu plurianual de 300.000 euros que permeti una major flexibilitat en el seu compliment, enfocat a les inversions sostenibles i amb una major capacitat d’implicació del Consell del Poble.
 
A partir de la setmana vinent, s’activaran els grups de treball de les dues formacions polítiques per consensuar accions polítiques del mandat municipal en àmbits rellevants com el Medi Ambient, Urbanisme, Seguretat, Igualtat, Habitatge, Acció Social i Gent Gran, el resultat d’aquesta feina quedarà reflectit en un document final que haurà d’estar acabat aquest mes de març.