Arenys de Munt

El nostre equip

  • Joan Rabasseda
    Joan Rabasseda Conseller Nacional ERC | Alcalde 2013-2019 Nascut a Santa Coloma de Farners l'any 1961, és Tècnic superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, expert en sistemes de gestió de la qualitat, auditories, estadística i optimització de processos, ha exercit diverses responsabilitats tècniques i directives als departaments d’Agricultura i de Governació. Actualment treballa a l'Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental. Llicenciat en Químiques. Màster en Alta Funció Directiva. Màster en Gestió Mediambiental. Ha participat com a expert en diversos projectes de la UE a Europa, Àfrica i Amèrica.

    Conseller Comarcal al Maresme (2011-2013). Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques (2008-2011). Alcalde d'Arenys de Munt (2013-2019). Director de serveis de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca de la Generalitat de Catalunya i Conseller Nacional d'ERC des de 2019.