Avinyó

Totes les opinions

Ramon Fontdevila

AQUESTS CONVERGENTS ! QUINS PALLASSOS !

Aquest article de Ramon Fontdevila, que trobareu en documents adjunts,  analitza fins a quin punt els contrasentits forman part de la nostra vida cotidiana i de la política de fons, que estructura la nostra existència. Fa un dibuix d'opinio sobre les actuacions contradictòries de CiU, sobretot en la confecció dels pressupostos per aquest any 2012, i també la vida de relació en parella amb el PPC, amors i desamors que porten aquest país a la incertesa.

La nova Llar d’infants i les instal·lacions del Tennis

Vist que en el darrer butlletí municipal Avinyó informa es fa una descripció errònia i confusa de la nostra actuació en el cas del projecte de construcció de la nova Llar d’infants i la seva afectació sobre els equipaments de les pistes de tennis, creiem convenient que siguem nosaltres qui expliquem, de nou (vegeu els números 7 i 8 d’EL PEDRÍS), la nostra postura. En el Ple de 21 de febrer de 2008 vam votar a favor del projecte de la Llar d’infants i, advertint que no es podia deixar el Tennis desatès (el projecte preveu l’enderroc dels locals que ara utilitza l’Escola de Tennis), vam proposar que, aprofitant les obres, s’hi fes un mínima construcció per a magatzem i serveis personals.

Jaume Perarnau, ex alcalde de Calders i Doctor en Història Tècnica i del Patrimoni

Ens volen retallar o ens volen afaitar ?

El anomenat " GOVERN DELS MILLORS"  fa dotze mesos que ha engegat una frenètica i embogida retallada en totes aquelles despeses que tinguin una major incidència global per a tota la societat ( sanitat, seveis socials, seguretat, emergències, ajut a l'habitatge etc.....)a la vegada que també s'apugen taxes i preus d'aquells serveis que per bona part de la població esdevenen essencials i bàsics: transport pùblic, aigua, peatges, taxes universitàries, etc.