ERC Badalona

Notícia

Divendres es posa en marxa la comissió de modernització que JxC, ERC Avancem - MES i GBeC van posar com a condició per aprovar el cartipàs

L’Ajuntament ha posat en funcionament la Comissió d’Estudi per la Modernització i Descentralització Municipal a proposta del Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataunya Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú i per aquest motiu es va incloure aquesta comissió al cartipàs municipal que es va aprovar el 15 de juliol.

Aquesta comissió pretén impulsar les mesures de modernització i professionalització que es van programar en el mandat anterior fruit de l’informe de Carles Ramió.


Els grups municipals constaten el col·lapse municipal i la lentitud i ineficacia del consistori en respondre a les necessitats dels veïns de la ciutat. Aquest fet, està conduint Badalona a una situació de la que, consideren, serà molt difícil sortir si no es prenen decisions escoltant a la ciutadania i s’efectuen les mesures de modernització necessàries. Arribats a aquest punt, doncs, la modernització i agilització de la gestió municipal s’ha convertit en una urgència.

Davant de fets com la falta de gestió de plagues en edificis públics, ajuts de la Diputació i subvencions supramunicipals que es perden per manca de gestió, falta d’atenció a famílies en situacions de risc, els grups municipals JxC, ERC Avancem-MES i GBeC consideren que hi ha un buit importantíssim i insostenible en el compliment de les tasques bàsiques del consistori.
El 2016, l’informe elaborat per Carles Ramió ja alertava que la institució estava envellida i tenia una manca greu de tecnificació, en gran part relacionada amb la selecció de personal per endoll enlloc de per qualificació tècnica. L’organització municipal a Badalona no ha patit cap evolució en dècades i els problemes endèmics fruit de decisions mal preses o problemes ignorats estan ara posant en evidència la mala gestió municipal que ha donat com a resultat un superàvit de 47 milions d’euros. Es requereixen mesures que garantim l’accés dels professionals amb més capacitat a les places públiques i la integració informàtica dels serveis públics.

En el mandat del govern del canvi (2015-2018) el govern del canvi va iniciar el camí imprescindible per millorar i modernitzar l’organització i eficàcia de l’aparell municipal. Durant l’anterior mandat, però, el govern no va comptar amb la majoria suficient per tirar-ho endavant, i malgrat haver pactat amb els sindicats una normativa de càrrecs directius que requeria la reforma del ROM, no va obtenir el suport dels grups a l’oposició per tirar-ho endavant.

Els grups de l’oposició que presenten aquesta anàlisi creuen que la modernització de l’ajuntament passa pel treball amb els actors polítics i socials d’arreu de la ciutat, i per això la descentralització i la participació són essencials per, a més d’assolir una major agilitat, fer-ho també de forma transparent. La creació d’una Comissió d’Estudi per la Modernització i Descentralització de l’Administració Municipal, ha de servir per impulsar de forma consensuada totes les reformes profundes que ha d’afrontar l’Ajuntament de Badalona en aquests propers anys, abordar el debat de la descentralització administrativa mitjançant els districtes o analitzar la municipalització de serveis públics.

A la Comissió, els grups municipals de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem Més i Guanyem Badalona en Comú proposen els següents punts a la Comissió d’Estudi per la Modernització i Descentralització Municipal:
 • Avançar cap a la descentralització i desconcentració municipal amb l’objectiu d’apropar l’administració de manera efectiva a la ciutadania.
 •  
 • Agilitzar i simplificar els tràmits i les maneres en que la ciutadania es relaciona amb el seu ajuntament modificant l’organització municipal perquè sigui més transversal.
 •  
 • La creació de l’observatori de la ciutat per elaborar indicadors que permetin prendre les decisions amb base al coneixement .
 •  
 • Un pla de recursos humans per ajustar l’organigrama municipal i dotar de les competències professionals necessàries al conjunt de la plantilla a la vegada que es fa l’oferta pública d’ocupació per acabar amb la precarització.
 •  
 • Actualitzar el catàleg de serveis, des de totes les àrees, que l’ajuntament ofereix a tota la ciutadania des de de la cartera de serveis que ofereix l’ajuntament al conjunt de la ciutadania.

 • La concreció d’un pla de qualitat i completar la implantació de l’administració electrònica.
 •  
 • Un pla de participació i atenció a la ciutadania.
 •  
 • Estudiar la possibilitat de declaració de Badalona com a gran ciutat.