ERC Badalona

Notícia

ERC Avancem-MES condiciona el vot favorable al Pla Econòmic i Financer 2019-2020 a que el govern de PSC i Comuns prioritzi les inversions als equipaments escolars i a les escoles bressolL’Ajuntament de Badalona es veu obligat a aprovar un Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019-2020 com a conseqüència d’haver superat la regla de despesa en 17.4M€ durant el 2018, malgrat tenir un líquid d’uns 135M€.

ERC Avancem-MES condiciona el vot favorable al Pla Econòmic Financer 2019-2020 a que el govern de PSC-BCeP prioritzi el 2020 les inversions referents a la redacció dels projectes (1M€), el manteniment i millora dels equipaments educatius (400.000€), l’ampliació i millora de les àrees de gossos (100.000€) i la reurbanització de la plaça i carrer de l’Oli i el passatge de Barberà (100.000€). A la partida per la redacció de projectes ERC Avancem-MES considera essencial no perdre un any en els projectes de les escoles bressol (Progrés, Canyadó, Llefià i Sant Crist), de la consolidació de Ca l’Andal, de la cobriment de les pistes de Can Cabanyes i de l’alberg i menjador per a persones sense llar. 

El grup republicà ha obert la porta que el Pla Econòmic Financer també incorpori partides del pressupost ordinari, com per exemple, la partida destinada a la Comunicació i Publicitat valorada en 700.000€ el 2019. En un context de reajust de la despesa, el grup republicà exigirà una disminució significativa d’aquesta partida de cara a la negociació del pressupost ordinari de 2020, entre d’altres supèrflues.

La regla de despesa està regulada per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, conseqüència de la modificació de l’article 135 de la Constitució espanyola l’any 2012 per part del PP i el PSOE. Es tracta d’un instrument fiscal per controlar l’equilibri de les finances públiques. L’objectiu de la regla de despesa és mantenir un equilibri entre les despeses i els ingressos esperats.

Quan una administració pública supera la regla de despesa es veu obligada a presentar un Pla Econòmic Financer que afecta els dos exercicis següents. En el cas de l’Ajuntament de Badalona ja es va aprovar un Pla Econòmic Financer l’any 2012 durant el govern de Xavier Garcia Albiol.

L’Ajuntament de Badalona es veu obligat a aprovar un Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019-2020 com a conseqüència d’haver superat la regla de despesa durant el 2018, malgrat tenir un líquid d’uns 135M€.

El govern del PSC-BCeP ha fet arribar una primera proposta als Grups Municipals que afectarien 17.4M€ del pressupost d’inversions 2015-2019. En concret, el govern badaloní proposa temporitzar les inversions per tal de no executar-les durant l’exercici de l’any 2020.

Així mateix, ERC Avancem-MES considera que la legislació actual ofega la capacitat de les administracions locals per fer les inversions necessàries per la ciutat i garantir els millor serveis a la ciutadania. Unes administracions que com en el cas de Badalona ja han estat sanejades i poden fer front a noves inversions de forma responsable.
Mots clau
: Inversions 2020