ERC Badalona

Notícia

Esquerra Republicana reclama al govern municipal que inicii els tràmits per declarar Badalona àrea amb mercat d’habitatge tens
Recentment ha entrat en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que té l’objectiu de contenir els preus del lloguer i que s’aplicarà als nous contractes.

La llei afecta les àrees amb mercat d'habitatge tens. En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior si va ser firmat en els últims cinc anys i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquestes àrees s’han inclòs de manera transitòria (durant 1 any) 60 municipis catalans que superen els 20.000 habitants.

Es consideren àrees amb mercat de habitatge tens on hi ha risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible i on la càrrega per al pagament del lloguer superi el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

Badalona es troba dins dels 60 municipis que, durant el període transitori d’un any, s’inclouen dins les àrees amb mercat d’habitatge tens. Caldrà, però, sol·licitar la continuïtat en aquesta categoria si es vol que l’índex de referència de preus del lloguer de la Generalitat es mantingui com a topall dins del municipi.

Per això el grup d’ERC Avancem-MES exigeix al govern municipal que comenci a tramitar la documentació necessària per tal de declarar Badalona àrea amb mercat d’habitatge tens, de forma definitiva, un cop passat el període transitori.

Esquerra també considera que s’ha d’enviar un advertiment a la quinzena de grans tenidors que tenen pisos buits a Badalona, advertint-los de la necessitat de posar-los a lloguer. Els republicans demanen l'aplicació de la llei 17/19 i el decret 1/2020, que habiliten les administracions a intervenir si no es compleix l'obligació de la propietat de garantir un ús social als habitatges. La iniciativa caldria començar-la pels 538 habitatges buits que consten al registre obligat de la Generalitat.

Alhora, Esquerra reitera la necessitat de convocar el Consell de l'Habitatge i de reforçar l'atenció de l'OLH, així com l'habilitació d'una unitat específica dependent del Departament de Disciplina Urbanística. 

Alex Montornès, portaveu del Grup Municipal d’ERC Avancem-MES ha indicat que “la llei del lloguer és un gran avenç social del nostre país fruit d’una feina conjunta entre el govern de la Generalitat de Catalunya, diversos grups parlamentaris i el Sindicat de Llogaters. A Badalona esdevindrà una eina clau per controlar i revertir la bombolla del lloguer i evitar abusos com el de Lazora al barri del Progrés. Tanmateix, és clau que el Partit Popular faci els tràmits per declarar Badalona àrea de mercat d’habitatge tens per no perdre aquesta eina durant el proper any.”