ERC Badalona

Notícia

Esquerra Republicana reclama que el govern de Badalona faci una sessió oberta amb els grups de l’oposició sobre el futur de la recollida selectiva a la ciutat

L’Ajuntament de Badalona haurà d’escollir l’estratègia a implementar referent a la recollida selectiva a partir d’un estudi de l’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha encarregat diversos estudis per conèixer com millorar la recollida selectiva als municipis metropolitans per assolir els objectius que determina la Unió Europea, en el sí del Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25). L'estudi ha de presentar el millor sistema per incrementar la recollida selectiva als objectius indicats pel PREMET 25: 55% al 2025.

Els republicans lamenten la falta de compromís del govern del Partit Popular amb la millora del sistema de recollida selectiva a la ciutat. Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC Avancem reclama al govern local una sessió oberta amb tots els grups de l’oposició per analitzar les propostes que indiquen els informes de l’AMB i per tal que el model que s’apliqui sigui de consens a la ciutat.

Alex Montornès, portaveu del Grup Municipal d’ERC Avancem i president d’Esquerra Republicana Badalona afirma que “veiem amb preocupació que el govern del Partit Popular no té cap interès sobre el model de reciclatge i recollida selectiva. No hi ha projecte de ciutat. Així ho hem vist en les mocions que hem presentat al Ple i, ara, en la falta d’interès per buscar consensos amplis amb els grups de l’oposició”. Montornès ha recordat que han presentat dues mocions que han estat aprovades al Ple, una sobre la implementació de contenidors intel·ligents i la taxa de recollida que fixa la directiva europea i una altra sobre la recollida dels olis vegetals. Ambdues aprovades malgrat l’oposició o abstenció dels populars. “No fer un canvi de model en la gestió dels residus té un impacte negatiu sobre el medi ambient, però a més si no assolim el percentatge que fixa la UE comportarà multes en el futur i un encariment del servei del tractament de residus pel cànon de diposició i sanejament que hauran de pagar tots els badalonins i les badalonines”, ha conclòs el republicà.

El govern del Partit Popular portarà al Ple de febrer la continuïtat de serveis del contracte de neteja viària per dos anys més, sense cap calendarització realista sobre el nou contracte que és urgent i necessari per millorar la neteja de la ciutat i fer un canvi en el model de tractament de residus.

A finals de juliol, l’AMB va licitar el contracte “Assistència tècnica per l’elaboració dels plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans” que inclou 6 lots dividits per zones. L’empresa contractada per cada lot ha de presentar les opcions per millorar la recollida selectiva a Badalona, i l'Ajuntament en triarà una. El lot 1 inclou l’estudi de Badalona, una part de Barcelona, Montcada i Reixac, Montgat i Sant Adrià del Besòs per un import de 197.795,07€ i ha estat adjudicat a l’empresa LAVOLA 1981 S.A.U.
En el cas de Badalona, la recollida selectiva és d’un 27%, molt per sota de la mitjana metropolitana que es troba entorn el 36% i lluny dels objectius fixats per la UE pel 2020.

Més informació
https://www.bcnregional.com/wp-content/uploads/2019/10/MA05_RESIDUS_V1.pdf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=71591807&lawType=2