ERC Badalona

Notícia

Comunicat de suport al Club de Bàsquet Sant Josep


L’Ajuntament de Badalona, governat pel PP, ha emprès una acció unilateral que contradiu tot allò parlat amb el Club de Bàsquet Sant Josep durant mesos en què el Club no només ha expressat la voluntat per buscar solucions, sinó que ha fet les accions en aquest sentit que s’esqueia a cada moment, el darrer pas de les quals s’ha fet precisament la darrera setmana.

S’ha generat amb aquesta clausura unilateral un problema sòcio-educatiu de primer ordre i una greu desempara tant del Club com dels 200 infants que havien de començar el Casal d’Estiu justament avui.

Volem manifestar el total suport dels grups municipals sotasignats al Club i el Centre, i reclamar que s’estudiïn possibilitats per fer prevaldre l’interès públic i garantir així l’activitat social, cultural i esportiva. Per això els grups demanem una reunió conjunta entre la Propietat, el Club, el Govern i l’Oposició on s’expliqui la situació actual i es valorin els escenaris possibles.
Mots clau
: Sant Josep