ERC Badalona

Notícia

Prioritzar les solucions que reforcin la trama econòmica i social de la ciutat i obrir els processos de decisió a la ciutadania

En les darreres setmanes, han aparegut als mitjans dos projectes importants pel que fa al seu impacte en la ciutat i la seva economia. Amb tot, desperten dubtes per la falta de concreció i per la deficient informació amb que han estat presentats. Es tracta de l’anomenada Piscina Mireia Belmonte entre Morera i Bufalà i la reforma del mercat Maignon, al centre. En tots dos casos, el govern del PP ha tingut més interés a presentar les propostes als mitjans que a la ciutadania, i ha deixat les forces polítiques presents a la ciutat sense la informació necessària per fer la seva feina de seguiment polític. ERC lamenta aquesta actitud, que creu més interessada a la cerca del titular fàcil, que no pas a aprofundir en la viabilitat econòmica i social d’unes inversions estratègiques.


En aquest sentit, ERC proposa:
 

  • - Recuperar, reactivar i/o potenciar els consells sectorials i territorials existents com espais per compartir informació i treballar els grans projectes de ciutat. Millorar la participació ciutadana tot actualitzant el reglament de participació ciutadana.
  • - Promoure experiències de participació oberta de tipus virtual i promoure referèndums ciutadans en el cas dels projectes de mes pes.
  • - Incorporar indicadors de retorn social a tots els projectes presentats i reforçar els projectes que ajudin a la cohesió i la millora de la qualitat política.
  • - Plantejar una revisió del pressupost d’inversions aprovat per als pròxims 4 anys.
  • - Promoure un document assumit pel major nombre de forces polítiques i actors socials i cívics que defineixi el model de ciutat a mig termini, al marge de cicles electorals.
 

Pel que fa al mercat Maignon, ERC assenyala que:
 

  • - Cal aturar l’actual projecte, atesa la falta de suport dels actors implicats i els dubtes raonables observats quant a la seva sostenibilitat.
  • - Obrir un procés participatiu obert a la ciutadania i als actors afectats sobre la reforma del mercat Maignon.
 

En aquest sentit, el partit republicà considera que els plantejaments del col·lectiu Maingon/Maignoff són un bon punt de partida.
 


Pel que fa al projecte de la piscina de Morera i Bufalà:
 

  • - Cal un informe econòmic més rigurós, ajustar-ne el cost i reforçar-ne el caràcter de servei a la ciutat.
  • - És important  incorporant aquells elements existents als projectes anteriors, especialment els de caràcter cultural i juvenil, que reforçaven el projecte.
  • - S’ha de promoure que el teixit associatiu de la ciutat participi de la definició d’aquest projecte.
 
El candidat a les eleccions de 2015, Oriol Lladó, valora l’equipament previst al parc Serentill, entre Morera i Bufalà, com una oportunitat per vertebrar un espai que pot esdevenir un pòl d’activitat esportiva i social, si es dimensiona i dissenya correctament". “També al mercat Maignon -continua- es pot fer un projecte interessant, que no es limiti a copiar la fórmula excessivament comercial que altres municipis del PP han aplicat als seus municipis; aquí tenim una realitat singular i necessitem un ‘vestit a mida’... i sobretot escoltar els paradistes, i ser ambiciosos. L’ambició no la definim pel cos de lletra del titular, sinó per la seva capacitat de millorar el nostre dia a dia.”