ERC Badalona

Notícia

Polítiques més efectives d’ajut a la ciutadania vulnerable: propostes i convocatòria de taula

Esquerra Republicana de Catalunya a Badalona critica per insuficient la mesura de subvenció de l’IBI per a persones aturades de llarga durada majors de 45 anys anunciada pel govern del PP a la ciutat: és insuficient, per exemple, perquè exclou a persones més joves aturades de llarga durada, amb fills petits, i perquè no té en compte els ingressos nets de la unitat familiar. 

“L’Ajuntament de Badalona pot fer més del que fa per ajudar les famílies que més pateixen la crisi a la ciutat (6.000 badalonins porten dos anys a l’atur i 10.000 no reben intressos); per començar cal més voluntat política, més enllà de declaracions a la premsa, i una visió més integral i ambiciosa del problema”, apunta el candidat d’ERC al municipi a les eleccions de 2015. “L’anunci del PP arriba quan s’han conegut les males dades de l’atur a la ciutat aquest mes d’agost i la deficient política de formació i reactivació del municipi no sembla tenir intenció de redreçar-se”.

En aquest sentit, ERC demana que: 
 
> per a la concessió de les subvencions es tinguin en compte els ingressos nets de la unitat familiar ja que els ingressos bruts no permeten conèixer les càrregues familiars ni la seva renta disponible.
 
> que es concedeixin també aquestes subvencions a les persones aturades de llarga durada que siguin menors de 45 anys.
 
> que s’estudii també l’extensió de la subvenció a les persones grans (majors de 65) amb rendes familiars no superiors al 1,5 del salari mínim interprofessional.
 

ERC també sol·licita que es convoqui una taula de treball amb representació dels partits amb representació parlamentària i els actors socials i econòmics per consensuar un pla de xoc que hauria de promoure entre d’altres:
 
- L’ampliació de les subvencions de l’IBI a la ciutadania amb menys recursos.
 
- Revisió de les polítiques de formació, especialment en els trams d’edat 18-25 i 45-65. 
 
- Redefinició de l’IMPO i impuls de noves mesures de dinamització.
 
- Major coordinació amb els municipis veïns amb vista a consensuar polítiques i accions.
 
- Incorporació de clàusules d’economia social per afavorir empreses i iniciatives locals en contractes públiques.
 
 
Esquerra Republicana de Catalunya, finalment, no donarà suport a polítiques d’aparador ni a aquelles que no vinguin fonamentades en els principis orientadors de la igualtat, la solidaritat i la justícia social.