ERC Badalona

Notícia

El Parlament aprova a instàncies del govern de Badalona i per àmplia majoria la transformació de l’autopista C-31 en una Via Estructurant Suburbana

El Parlament de Catalunya ha aprovat a instàncies del govern municipal de Badalona i per àmplia majoria encarregar un projecte de transformació de l’autopista C-31 al seu pas per la ciutat en una Via Estructurant Suburbana. La proposta de resolució va rebre 18 vots a favor i 2 abstencions, provinents del Partit Popular. L’objectiu de la proposta és convertir aquesta autopista en una via amable i que, per tant, deixi de ser la carretera existent que fractura la ciutat i que actua com a barrera que dificulta la mobilitat entre els barris.
 
La proposta de resolució va ser presentada a la Comissió de Territori del Parlament a instàncies del Govern municipal de Badalona pels grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, i la CUP-CC.
 
La proposta aprovada pel Parlament de Catalunya acorda “encarregar, conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un projecte de transformació de la C-31 al seu pas per Badalona com a Via Estructurant Suburbana tal i com correspon al seu caràcter vertebrador de diferents sistemes urbans supramunicipals, que discorre per un entorn urbanitzat configurant-la com a via ràpida de caràcter urbà. També s’encarrega un estudi sobre possibles models econòmics de finançament del conjunt o d’una part del cost del projecte de transformació”.
 
El Parlament de Catalunya sol·licita “ al Govern de la Generalitat que impulsi aquest treball de futur de forma compartida amb l’Ajuntament de Badalona i els òrgans de representació al territori com la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, el Consell Econòmic i Social i el Consell de la Mobilitat”.
 
En el tercer punt, l’acord sol·licita al Govern “que s’atenguin els arranjaments temporals a la zona, ara molt degradada i amb greus problemes de mobilitat, salubritat i seguretat”.
 
En el quart punt de la proposta de resolució aprovada es demana al Govern que “consideri la construcció de les calçades de l’autopista C-31 en el segon tram previst entre Coll i Pujol i Rambla de Sant Joan com a inversió prioritària pel seu greu impacte urbanístic i social a la ciutat, i inclogui el seu arranjament i que en prevegui la inclusió en el pressupost amb vista a la licitació del projecte abans d’acabar la legislatura en funció de les disponibilitats pressupostàries”.
 
Finalment, la proposta de resolució acorda “desenvolupar de forma consensuada amb els ajuntaments afectats un protocol de mesures a aplicar de restricció del trànsit en aquesta via al seu pas per Badalona i Sant Adrià quan les condicions atmosfèriques augmentin els nivells de contaminació atmosfèrica, especialment els contaminants urbans (òxids de nitrogen i partícules en suspensió) per sobre dels valors límit establerts per la legislació europea de qualitat de l’aire”.
 
L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha explicat que l’acord adoptat pel Parlament de Catalunya per amplia majoria “dóna la raó a l’Ajuntament que vol acabar amb aquesta autopista, que és una herència del franquisme i que fractura la ciutat i actua com a barrera urbanística”.
 
Dolors Sabater ha dit també que “cal que s’acabin els laterals de l’autopista per facilitar la comunicació interna a la ciutat i es pugui dissenyar un gran pla de ciutat que resolgui definitivament el pas de l’autopista per Badalona i s’acabi amb el greuge històric que la ciutat ha patit en els darrers 40 anys”.