ERC Badalona

Notícia

El govern municipal planteja un augment de l’IBI per a grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries

El proper 10 d’octubre, en Ple extraordinari, el Govern municipal proposarà una paquet de modificacions en les ordenances fiscals per al 2017 entre les que destaquen una millor redistribució de l’IBI per a grans superfícies i una nova taxa de pisos buits. El gruix d’impostos i taxes generals quedaran congelats tenint en compte l’actual situació de baixa inflació de preus. Això vol dir, per exemple, que l’IBI que paguen els habitatges tampoc tindrà cap pujada en els tipus. Les dues principals mesures han estat treballades i acordades conjuntament amb el PSC de Badalona.
 
El Govern proposarà una redistribució de l’IBI per a grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries. Actualment del total de superfícies comercials, unes 6.680, el 10% més grans tenen un tipus un 5% superior a la resta de comerços més petits. El govern proposa rebaixar aquest 5% del tipus de l’IBI a més de 550 comerços i ho compensarà amb una pujada del 24% per a aquelles grans superfícies comercials amb uns valors cadastrals superiors als 400.000 euros, tal i com permet la llei, que suposen menys de l’1,5% del total de superfícies comercials. Aquesta mesura redistributiva equipara la situació amb municipis com Barcelona, Terrassa o Sabadell que ja compten amb un diferencial del tipus per a grans superfícies del voltant del 30%.
 
El regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, ha afirmat que “la llei Reguladora de les Hisendes Locals deixa molt poc marge de maniobra als ajuntaments i aquesta mesura és una petita escletxa que permet seguir treballant perquè pagui més qui més té i per afavorir el petit comerç de la ciutat”.
 
La nova taxa de pisos buits anirà acompanyada de la corresponent ordenança de verificació de pis desocupat per un període superior a dos anys. Aquesta taxa, emparada en la llei 18/2007 de la Generalitat de Catalunya, pretén activar el parc de pisos buits de grans tenidors i bancs, per tal d’incentivar el mercat i sancionar a la vegada problemes de convivència que generen per exemple l’impagament de quotes. L’Ajuntament calcula que a Badalona del total de pisos buits, més de 1.300 pertanyen a paquets immobiliaris de grans tenidors com bancs o societats patrimonials. L’ordenança i la taxa van encaminades a posar al mercat aquest gruix. Aquesta nova ordenança està actualment en fase de treball en una comissió amb tots els grups municipals.
 
Davant l’increment d’usos comercials i publicitaris del passeig Marítim també s’ha creat una nova taxa, amb un import de 98 euros, per cobrir les despeses de tramitació per a l’obtenció del permís corresponent de Costes per poder utilitzar aquest espai públic. Aquesta taxa no afectarà a les activitats no comercials, i per tant és sense ànim de lucre.
 
Així mateix el govern fa una valoració molt positiva de les modificacions efectuades per a aquest 2016, moltes d’elles proposades pel PSC de Badalona. La tarifació social dels preus públics per les escoles bressol ha permès omplir el 100% de les 480 places, i on més d’un 90% de les famílies s’han beneficiat d’uns preus inferiors al curs anterior en la inscripció.
 
També ha rebut molt bona acceptació ciutadana l’ampliació dels terminis de pagament d’impostos de 3 a 4 fraccions, les modificacions en les bonificacions a les famílies nombroses i la gratuïtat del servei de teleassistència pel 60% d’usuàries. Així mateix es recorda que en aquests moments està en període de sol·licituds les subvencions a l’IBI per famílies monoparentals i pisos disposats a l’Oficina d’Habitatge per al lloguer social. Mentre que les ajudes a les persones aturades s’han derivat a Serveis Socials per a una millor eficiència i abast.
Mots clau
: Ordenances fiscals