ERC Badalona

Notícia

El Grup Municipal d’ERC Avancem-MES presenta les seves esmenes al projecte de pressupost 2019

El grup republicà proposa, entre altres millores, l’enderrocament de l’antic edifici de la Mobba, l’increment d’ajudes al lloguer per a famílies vulnerables, implementar un seguit de mesures per garantir l'accessibilitat universal per a persones amb diverses capacitats o garantir el projecte d’una escola bressol per al districte 1


El Grup Municipal d’ERC Avancem-MES ha presentat una vintena d’esmenes a la proposta de pressupost 2019 que el govern del PSC portarà al Ple de desembre per a la seva aprovació inicial. Ho ha fet des del valor de l'experiència i el coneixement de la ciutat adquirits a govern i el realisme, pel que fa a la seva execució pràctica.

Les esmenes s’agrupen en 6 grans àmbits: drets socials, atenció a persones amb diverses capacitats, benestar animal, salut, educació i territori.

Entre les propostes en l’àmbit dels drets socials cal destacar els ajuts al lloguer per a famílies vulnerables i per a les entitats que gestionen habitatges tutelats.

En referència a l’atenció de persones amb diferents capacitats, l’increment dels ajuts al transport esporàdic adaptat, la nova partida per la senyalització dels mercats i altres espais públics per a persones amb discapacitats sensorials o l’adaptació de semàfors per a invidents.

Pel que fa al benestar animal, es proposa incrementar la partida per l’esterilització de gats i la construcció d’un espai de transició de gats ferals i l’adquisició d’una seqüenciadora d’ADN, per a poder realitzar un cens genètic dels gossos de la ciutat i poder prendre mesures contra aquelles persones que maltractin, abandonin, afavoreixin la venda il·legal o no tinguin cura de recollir de la via pública els excrements dels seus animals de companyia.

En temes de salut i gent gran es proposa la confecció d’un diagnosi que permeti la incorporació de la Badalona a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran (OMS) i la implementació de cursos de formació de cap de setmana per a cuidadores i treballadores de la llar.

Dins de l’àmbit educatiu cal destacar la construcció d’una escola bressol al districte 1 (que no disposa d’oferta pública), la implementació d’un projecte pilot sobre alimentació i habilitats per cuinar a la secundària o l’increment de la dotació per al Consorci Badalona Sud per mantenir i ampliar el projecte Educació 360 d’aliances entre escoles i institucions de prestigi.

Pel que fa a l’àmbit territorial es proposa garantir les obres d’accessibilitat a l’Escola de Música i Centre Cívic de Dalt de la Vila, la reurbanització del carrer Fluvià, la partida per a una escultura de l’alcalde Xifré, la instal·lació de llambordes commemoratives dels bombardejos de la Guerra Civil o l’enderroc de l’antic edifici de la Mobba (que alliberaria un important espai en una zona molt densa).

El cost total de les propostes recollides a les esmenes és d’1.700.000 euros.

El grup d’ERC Avancem-MES espera que el govern municipal concreti si està disposat a incorporar les esmenes així com els mecanismes de seguiment i els calendaris per la seva execució pràctica.

El grup republicà considera que el govern del PSC ha exposat molt tard la seva proposta de pressupost 2019, dificultant la tasca de control i les propostes de millora dels grups de l’oposició.

Però davant del no irresponsable del PP, ERC, pensant en el bé de Badalona i la seva ciutadania no vol deixar la ciutat sense un pressupost que és necessari (com ho era el que el propi PSC va tombar per al 2018), però del qual cal continuar parlant, entenent que la proposta actual del govern presenta importants marges de millora.
 
Mots clau
: Pressupost 2019