Bages

Notícia

Una mineria sostenible, segura i viable econòmica i socialment no només és possible, sinó necessària.

mineria, Bages, Súria
Súria, Bages
Davant l’anunci del passat 17 de juliol de 2020 per part de l’empresa minera ICL del  tancament de la mina de Vilafruns, Esquerra Republicana  de Catalunya – Bages exposa:

La mineria a la nostra comarca és avui una de les activitats econòmiques més importants, generant milers de llocs de treball i un impacte social i econòmic de gran abast. La sal i la potassa són un dels principals recursos de la comarca del Bages, formen part de l’essència de la seva gent i ens defineixen com a territori. Al llarg de la història la mineria ha comportat un important progrés econòmic i social a la nostra comarca, però també problemes importants a nivell de medi ambient els quals no sempre han estat prioritzats per part de les empreses explotadores i de l’Administració.  Avui però, constatem importants canvis en la via de fer una mineria més sostenible, on les coses es facin bé i sempre respectant l’entorn.

Esquerra Republicana al Bages sempre ha acompanyat tot el progrés i el desenvolupament econòmic de la comarca, liderant les millores socials, laborals, professionals i econòmiques tant al costat de les empreses instal·lades al nostre territori com donant suport als treballadors.

A data 17 de juliol del 2020, en plena incidència sobre l’economia a causa de la pandèmia de la COVID-19 i després de dos accidents mortals, s’anuncia el tancament de la mina de Vilafruns, impactant  directament a centenars de llocs de treball. Tot i que el tancament de l’esmentada mina estava prevista en els plans futurs de l’empresa, aquesta sempre estava condicionada a la finalització de la rampa de Súria i a la reincorporació progressiva dels treballadors de la mina de Vilafruns a Cabanasses (Súria). A més, finalment s’anuncia que la principal causa del tancament no és degut a raons de seguretat sinó a raons econòmiques, fet que fa augmentar la preocupació entre els treballadors, administracions, agents econòmics i socials i el conjunt de la ciutadania.

El dia 28 de juliol es va celebrar el Fòrum de la mineria de la Catalunya Central. En aquest espai l’empresa no va presentar el pla de viabilitat ni va donar explicacions suficients davant de la decisió del tancament de la mina de Vilafruns. 
 
Des d’Esquerra Bages creiem que una mineria sostenible, segura i viable econòmica i socialment no només és possible, sinó necessària. Per tot això:
 
1-  Expressem tot el suport als treballadors i municipis afectats per les decisions preses unilateralment i anunciades per sorpresa per part d'ICL i demanem el replantejament del tancament definitiu de la mina de Vilafruns.
 
2-  Emplacem a tots els agents implicats, comitès d’empresa, delegats sindicals, ICL i actors socioeconòmics de la comarca, així com a les administracions superiors, Generalitat de Catalunya i Govern Espanyol a treballar conjuntament per garantir un futur laboral dels  treballadors afectats per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social.
 
3-  Demanem a ICL el màxim compromís amb la continuïtat de la mineria al Bages, amb els llocs de treball i amb els municipis afectats. Reclamem un pla de viabilitat clar i realista de l’activitat minera a la nostra comarca que piloti sobre 4 eixos clars: la sostenibilitat, la seguretat, el manteniment dels llocs de treball i la viabilitat. Necessitem una planificació clara dels diferents escenaris de futur a nivell immediat i demanem una planificació de com s’incorporaran en aquest nou context els treballadors a Súria. En aquest sentit, exigim la creació d’una comissió de treball i seguiment. 

4-  Reclamem al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat un calendari definit amb totes les fases i tots els trams afectats del col·lector de salmorres. Des de la redacció dels projectes fins a la seva execució. Així com la canonada d'aportació d'aigua de la depuradora de Manresa a Súria.

5-  Demanem la màxima implicació de les institucions, Ajuntaments, Diputació de Barcelona i especialment al Govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya en el futur de l’activitat minera al Bages i de la reindustrialització de la comarca. Volem mostrar tota la nostra disposició a treballar plegats per aquest futur, sempre amb el compromís compartit d’aconseguir una activitat minera segura i sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.