Bages

Notícia

ERC Sallent presenta al·legacions al PDU de la Mineria

Font: ICHN
Font: ICHN
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sallent ha presentat nou al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de l'activitat minera al Bages per a que siguin tingudes en compte pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Els republicans demanen que abans de l'aprovació definitiva del PDU, s'aprovi el Pla de restauració dels runams d'acord amb la sentència del Tribunal Suprem de 2014, i que ICL dipositi una fiança proporcional al cost real de la retirada dels runams del Cogulló i de la Butjosa.

ERC també reclama un pla calendaritzat per recuperar els pous salinitzats i segellats i els aqüífers contaminats degut a l'activitat minera. Una altra de les al·legacions contempla que l'empresa minera ampliï el col·lector de salmorres des d'Abrera fins més amunt dels runams salins de Vilafruns, amb diners propis o a través del pagament d'un cànon anual que, realment, cobreixi el cost de l'obra d'ampliació i el seu manteniment.

El document continua demanant que a partir del dia 1 de juliol de 2017 no s'aboqui "ni un gram" més de residus salins al Cogulló de Sallent, i que el PDU determini específicament que en cap cas mai més es pugui augmentar ni el runam del Cogulló ni el de La Botjosa, ni crear-ne un de nou a Sallent.

ERC també al·lega que, igual que passa amb Súria i Callús, ICL ha d'instal·lar dues plantes de sal a Sallent per aportar valor afegit al territori i crear nous llocs de treball al municipi. En aquest mateix capítol econòmic, els republicans també aleguen que que a l'espai del runam de La Botjosa s'hi instal·li activitat industrial derivada de la mineria i que el PDU determini l'espai de la colònia minera com a zona d'equipaments turístics no residencials.

Finalment, el document demana que el PDU ordeni urbanísticament tot el sector del Cogulló, de La Botjosa i de les instal·lacions de l'empresa minera a Sallent, i que el PDU obligui ICL a assumir el cost econòmic de la inversió que ha assumit fins a dia d'avui l'administració per apaivagar l'impacte mediambiental de la mineria.