Baix Llobregat

Notícia

Seguim, seguirem contra la crisi

Carles Soriano
Carles Soriano
Carles Soriano

Tot i que fa unes setmanes el president de l’Estat espanyol, el Sr. Rajoy, va tenir la gosadia de manifestar que ja havíem sortit de la crisi, les dades econòmiques continuen indicant tot el contrari. Segons el “Instituto Nacional de Estadística” la taxa d’atur a tot l’Estat espanyol durant el darrer trimestre de l’any 2013 va pujar fins al 26,03%. A la nostra comarca, l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, segons la nota de conjuntura laboral emesa al febrer, ens indica que les dades d’atur segueixen essent desoladores. Només durant l’any 2013 s’han autoritzat 330 expedients de regulació d’ocupació (ERO) que han afectat a 15.172 treballadors/es (3.693 persones més respecte del 2012). El 28% dels treballadors  catalans afectats per un ERO durant l’any 2013 eren del Baix Llobregat. Aquest fet fa palès l’acarnissament que la crisi té en una de les comarques econòmicament més dinàmiques de Catalunya.
 
En l’actual escenari de crisi econòmica hi hem d’afegir l’envestida del Govern espanyol contra l’autonomia local. Aquesta política de menyspreu envers els poders locals es posa de manifest amb l’aprovació de la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Amb aquesta Llei es limita de facto la lliure actuació dels municipis en molts aspectes. Cal remarcar que, en el seu article 25, delimita les competències pròpies de les administracions locals. De la relació de 15 competències no n’hi ha cap que faci referència a la promoció econòmica. Aquest tipus d’actuacions posen de manifest la nul·la sensibilitat que té el Govern del Partit Popular a l’hora de donar instruments als municipis per lluitar contra la crisi. Ans al contrari, per Esquerra és una prioritat que els municipis del nostre país endeguin i desenvolupin, amb caràcter prioritari, polítiques de promoció econòmica i, evidentment coordinades amb l’Administració de la Generalitat. 

Cal defensar, que aquesta Llei estatal no és d’aplicació a Catalunya atès que l’Estatut del 2006 configura el règim local com una competència exclusiva. Així doncs, en conclusió, cal assenyalar que aquesta nul·la sensibilitat del Partit Popular en relació amb l’endegament i el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica és un dels múltiples arguments més que ens indiquen que, com més aviat marxem d’Espanya, abans podrem dur a terme unes polítiques anticrisi adequades, coherents i adients als interessos del nostre país i de la nostra gent.
 
Carles Soriano i Badell
Coordinador de la Comissió de Política Econòmica 
Esquerra Republicana – Baix Llobregat