Baix Llobregat

Notícia

Reenfoquem l’escolarització

Francesc Sànchez
Francesc Sànchez
Francesc Sànchez

Al Baix Llobregat, com arreu dels Països Catalans, l’educació està vivint moments complexos. A causa de les retallades pressupostàries i la davallada demogràfica, l’escola està vivint un procés de canvis als que cal fer front amb delicadesa, intel·ligència i sentit comú.
 
Arrel de la baixa natalitat i la interrupció de la immigració a causa de la crisi, s’està produint una davallada demogràfica que fa que s’hagi iniciat el tancament de línies de P3 als nostres pobles i ciutats. Per posar algunes xifres, el 2008 va haver 89.000 naixements a Catalunya mentre que el 2012 n’hi va haver 77.000, això vol dir 12.000 menys, i aquesta és una tendència que s’allargarà fins d’aquí a 15 o 20 anys. Al Baix Llobregat, el curs passat 2012-13 hi havia 365 grups de P3 amb 9.480 alumnes i el proper curs 2014-15 es preveu una xifra de 8.292 alumnes de P3. Aquesta realitat fa que ens haguem d’anar acostumant progressivament a un tancament de línies d’infantil i primària per disminució de la demanda.
 
A secundària en canvi succeeix a l’inrevés. L’increment demogràfic a la primària dels darrers anys farà incrementar les necessitats d’escolarització a l’ESO durant els propers 6 anys, fins que la davallada demogràfica arribi també a la secundària. Al Baix Llobregat això significarà per exemple que es passi dels 281 grups de 1r d’ESO del curs actual a 10 grups més el curs vinent.  Paradoxalment, en els propers cursos veurem com mentre van disminuint les línies de primària aniran incrementant les de secundària.
 
Com hem d’afrontar aquesta situació? Doncs a parer d’Esquerra Republicana, amb molta delicadesa, intel·ligència, sentit comú i marcant uns criteris molt clars. Primer, que tots els nens i nenes han de tenir la seva escola i en bones condicions. Segon, que caldrà habilitar mòduls per a secundària provisionalment o bé transformar els actuals edificis dels CEIP en IES. I tercer, plantejar-nos que ha arribat el moment d’impulsar definitivament els Institut-Escola, centres educatius des d’infantil i primària fins a secundària que permet fet tot el recorregut escolar en un mateix centre.
 
 
Francesc Sànchez
Secretari de Política Cultura i Educació
Esquerra Republicana – Baix Llobregat