Baix Llobregat

Notícia

Millorant el Baix!

Anna Simó
Anna Simó
Anna Simó

Des de el grup parlamentari d’ ERC hem treballat i treballarem en la defensa dels interessos dels ciutadans del Baix Llobregat intentant cada dia millorar la seva qualitat de vida. En una comarca on la crisi econòmica està fent autèntics estralls des de el Parlament s’han de donar respostes socials pels qui mes pateixen i alhora no malmetre els pocs recursos públics que com a país tenim, bo i sabent que patim un espoli fiscal que ens ofega econòmicament.

Acostar les institucions a las ciutadans és, sense dubte, uns dels millors recursos que tenim els diputats per lluitar contra la desafecció política ser al costat de la gent i treballar per la gent és el que hem intentat fer cada dia. Parlant i donant respostes a les escoles publiques ,lluitant per que la nostre riu sigui un pulmó verd, denunciat quan ha calgut, els problemes estructurals que tenim a nivell comarcal. Tant de transport públic com de mobilitat .Quant ens hem arremangat per solucionar un conflicte, ja sigui en una escola, en un hospital o en qualsevol altre àmbit hem arrencat compromisos de millores per alguns centres .

No sempre és fàcil donar la cara en aquest moments però ho fem cada dia i ho fem per que tenim una clara vocació de servei públic i estem empeltats per una valors que ens han precedit i que amb tot a la dignitat hem intentat heretat que no són altres que els valors republicans.


Anna Simó
Diputada al parlament de Catalunya