Baix Llobregat

Notícia

La inserció de persones en risc d’exclusió i un nou país

Xavier Montserrat
Xavier Montserrat
Xavier Montserrat

Les devastadores xifres de destrucció de llocs de treball i d’aturats de llarga durada seran un dels grans reptes del nostre futur, hem de ser capaços, com a país, de oferir al nostres joves i a aquelles persones més gran de 45 anys un nou model d’intervenció orientat a millorar l’eficiència del primer accés al mercat laboral i en la inserció laboral de persones amb dificultats d’inserció en el mercat ordinari i amb risc d’exclusió social.

A diferència del model espanyol on s’estan desballestant els serveis públics d’ocupació, a Catalunya s’acorda, a proposta d’Esquerra, garantir que el paper central de la intermediació laboral el farà el SOC i que si hi ha col·laboració amb agents privats aquests seran les empreses d’inserció i les entitats d’acció social garantint que no es destinarà ni un euro públic a la d’intermediació laboral privada que no tingui com a prioritat atendre els col·lectius més desafavorits.

També cal denunciar la reducció dels 440 milions que rebia Catalunya el 2011 als 170 que tindrà el 2014, una reducció en el tema que hauria de ser el més important: la lluita contra l’atur.

Per aquells que denuncien que només parlem d’estat propi, cal explicar-los que ho fem per canviar coses com aquestes. Un tema cabdal pel nostre futur no el podem deixar en les mans del Govern Espanyol, ni en mans de la Troika Comunitaria. Necessitem un Estat Propi. Un Nou País.


Xavier Montserrat
Comissió de Política Social del Baix Llobregat