Baix Llobregat

Notícia

Ens creiem que hi ha espais protegits?

Joan Borràs
Joan Borràs
Joan Borràs

Aquest cap de setmana he recorregut diversos paratges que formen part del parc agrari del Baix Llobregat i m’ha tornat a venir al cap la imatge del magnat Sheldon Adelson i el projecte Eurovegas, el qual havia d’ubicar-se en aquest espai protegit.
 

Un dels objectius principals de la legislació urbanística catalana és l’ús racional del territori amb l’objectiu de preservar els recursos naturals, paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. A través d’instruments de planejament territorial i urbanístic es determina i precisa l’abast de protecció i, en un mateix territori, poden coincidir diverses figures de protecció.
 

Llavors, per què quan les grans corporacions inversores ens ensenyen la pastanaga actuem com a rucs?
 

Hem de tenir clar com a gestors de l’administració, sigui quina sigui, els valors sobre els quals se sustenta el nostre ordenament jurídic i tenir present que hi ha sòls que formen part d’un espai protegit per a que puguin concórrer diversos tipus de valors.
 

Dic això perquè a vegades la resposta de l’administració no és suficientment clara, dura i contundent, fet que obre petites esquerdes per on l’afany de lucre d’aquestes corporacions empresarials s’escola i fa trontollar el sistema de protecció dissenyat i implementat.
 

Una darrera mostra d’això la trobem en un altre indret del nostre entorn: el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquest és un espai on hi conviuen diversos tipus de protecció: és un sòl d’especial protecció contemplat en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona; és un territori declarat parc natural; està inclòs al llistat d’espais d’interès comunitari de la Xarxa Natura 2000, etc.
 

La Mina Berta és una pedrera dins de Collserola; una explotació de granit ja finalitzada que, d’acord amb el programa de restauració, s’ha de reblir amb terres i runes de la construcció (material inert com el que es va extreure). Paral·lelament a la quantitat de figures de protecció que ja hem citat, aquest espai concret presenta altres factors que reforcen encara més els valors a protegir, com ara l’aqüífer que hi ha a sota de la pedrera o el fet que es tracta d’un punt d’interès nacional tant a nivell geològic com mineralògic.
 

Tenint en compte aquesta realitat, ara es vol canviar, a petició de la propietat, el projecte de restauració de terres i runes a residus municipals amb un impacte ambiental sobre l’espai protegit molt superior a l’inicialment previst. Com deia, l’administració competent ha de ser clara, dura i contundent en la seva resposta. Fa anys que redactem, tramitem i aprovem figures de protecció on es precisen els valors d’aquests espais. No hi ha lloc per a eufemismes i terceres interpretacions.
 

Des d’Esquerra del Baix Llobregat sabem on hem d’estar: protegint el territori; explicant que el sòl es un recurs limitat que s’ha d’utilitzar racionalment; defensant els plans i figures de protecció que s’han aprovat i són vigents; i lluitant per a deixar als nostres fills un país millor.

 

Joan Borràs Alborch
Tècnic superior en projectes d’edificació