Baix Llobregat

Notícia

La transició cap a les ciutats emprenedores

Carles Soriano
Carles Soriano
Carles Soriano

Les properes eleccions municipals les tenim a la cantonada, aquest cop, hem de fer un esforç perquè les nostres candidatures es presentin amb un programa electoral que contingui un fort contingut econòmic. L’ocasió s’ho mereix; molts dels nostres veïns ho estan passant molt malament i esperen de nosaltres que els aportem solucions. Segons l’Informe mensual de l’Observatori del Baix Llobregat, a finals del mes de juny, l’atur registrat al Baix Llobregat s’ha situat en 62.925 persones, disminuint respecte el mes anterior en 2.393 (-3,7%) i situant la taxa d’atur registrat al 14,8%. Es continua superant la taxa mitjana d’atur de les comarques de l’Àmbit territorial metropolità i la del conjunt de Catalunya. En termes interanuals disminueix l’atur registrat en tots els àmbits territorials. El nombre de persones registrades a les oficines d’ocupació al Baix Llobregat ha disminuït en 5.924 respecte el juny de 2013. El repte de sortir de la crisi és ingent i, per tant, hem de ser capaços de fer propostes raonables, factibles i creïbles.
 

L’àmbit de la promoció local és molt ampli i inclou des de la creació de producte turístic del municipi fins a la gestió financera de l’ajuntament, passant pel foment del comerç urbà, l’emprenedoria o l’ocupació. Per fer un bon programa electoral, en primer lloc, ens cal realitzar una bona diagnosi dels nostres pobles i ciutats. Per elaborar la diagnosi és molt important consultar estudis, informes del propi ajuntament o altres institucions. Una bona diagnosi ens permetrà tenir un coneixement profund del nostre propi municipi i, d’aquesta manera, formular propostes millors.
 

Des de la Comissió de Política Econòmica del Baix Llobregat ja vam fer una sessió on vàrem tractar sobre com fer els programes electorals de l’àmbit de promoció econòmica i, més concretament, vam parlar sobre els polígons industrials. Seguidament, al mes de setembre, farem un sessió per abordar la promoció del comerç i el coworking.

Cada secció local ha de vertebrar la seva pròpia estratègia i la seva línia de treball, però, en tot cas, des la Comissió de Política Econòmica del Baix Llobregat intentarem acompanyar a les seccions locals en el procés d’elaborar els programes electorals. Per aconseguir-ho, crearem una dinàmica a fi de promoure aquesta reflexió i oferint propostes, coneixements i accions profitoses que ja han funcionat.Carles Soriano i Badell

Coordinador de la Comissió de Política Econòmica del Baix Llobregat