Barberà del Vallès

Notícia

Esquerra Republicana de Catalunya vota No als pressupostos municipals

A continuació passem a detallar el sentit del vot del nostre en l’àmbit de pressupostos municipals. Ens hagués agradat poder-ho fer a la revista municipal però no se’ns va donar la extensió necessària.
 
Capítol I (despeses de personal)
 
Arribem a la conclusió de que en el capítol 1, hi ha 27 nous llocs de treball (en realitat 22 perquè la resta han de ser promoció interna). S'han pressupostat sense que vulgui dir que al gener comencen a treballar, la realitat és que hi ha la voluntat d'ampliar plantilla durant el 2018 però no sembla factible arribar a aquesta quantitat ni de bon tros. L'augment del 7,30%, comprèn nòmines municipals dels membres electes, funcionaris i personal laboral, calculades segons el nivell retributiu de l'any 2017. No tenim massa clar, que s’hagin pressupostat els complements específics de les places de funcionaris relacionades, més aviat sembla que s’ha fet un càlcul global de complements. No acabem de veure clar, l'aplicació de criteris per a la dotació o no de places i dels canvis que algunes places experimenten en quant als complements de destí que s'hi recullen.
 
És evident, que en quant a la contractació de personal i la creació de nous llocs de treball, no podem estar en contra. El que ens preocupa és que siguin llocs de treball sostenibles en el temps, i que sobretot no siguin feines precàries i sense contingut o que hipotequin els PPMM per al futur, amb un percentatge inassolible o poc realista d’aquest capítol.
 
Aquesta preocupació, es fonamenta en base al coneixement que tenim de la plantilla municipal, que en alguns departaments ja està sobredimensionada, i en d’altres hi ha unes diferències preocupants entre tasca i salari, dins del mateix departamentEntenem que amb el nou Conveni, i les algunes incorporacions, això ha d’anar normalitzant-se. La nostra percepció en aquest punt del Pressupost, és que creiem que és un gruix excessiu de noves incorporacions, que malgrat ser coneixedors de les dificultats que tenen alguns departaments de l’Ajuntament, no veiem clar ni que sigui necessari tanta gent, ni si és necessari que totes les incorporacions es facin en aquest període pressupostari, és a dir durant el 2018.
 
 Entenem també, que malgrat les restriccions en matèria de contractació que tenim com Ajuntament, s’han valorat les possibles conseqüències que això comportarà, i volem saber quina resposta es donarà al Ministerio quan ens demanin explicacions per no complir la Llei d'estabilitat Pressupostària.
 
Observem una partida de 150.000€, per el “menjador en companyia”. Com podem valorar si aquest és un projecte interessant i factible, quan no s'ha informat de què consta? Ens agradaria conèixer quina és la funció que se li vol donar, a qui va destinat, etc.  
 
En quant a Cultura, una de les àrees que vam gestionar quan érem a govern, observem petits augments enfocats a festes que esperem que siguin suficients per fer front a les despeses de tot l’any, tenint en compte les valoracions que es van fer al llarg de l’any, de les respectives activitats festives que es fan a la ciutat, que per sort no són poques.
Sembla que aquest any s’engegaran els nous tallers culturals, i ho celebrem, després de la feina que vàrem fer en el seu dia per tal de que aquests continuessin fent-se i poder realitzar-los en un emplaçament adequat.
Del TMC ens preocupa la congelació del pressupost, sobretot quan estem en un moment de creixement exponencial en la realització de projectes amb Teatres en Xarxa que necessita un esforç econòmic de cara al 2018 i creiem que no seria bo que ens quedéssim sense poder realitzar-los per aquesta qüestió.
 
Ens preocupa la quantitat dedicada a personal del TMC, bàsicament perquè vam deixar enllestida una proposta de personal necessari i per treure-ho a concurs amb un valor aproximat de 130.000 euros com a mínim. Ens preocupa que aquest sigui gairebé igual que la resta d’anys, i aquest es un tema sensible que s’hauria de desencallar. Així com el nou projecte de model d’Escola de Musica que ha quedat congelat o les inversions en els equipaments culturals, sobretot el teatre que necessita un manteniment constant.
 
Celebrem que es vulgui liquidar el deute pendent amb l’SGAE amb el que tant vam insistir quan érem a Govern i que el que es pagui sigui la part proporcional que li toqui fer front a l’Ajuntament.
 
 I sobretot, ens preocupa que no es valori l’augment que tant hem reclamat en l’aportació al Consorci de Normalització Lingüística per tal de millorar les situacions laborals dels treballadors i millorar el servei així com l’oferta de cursos que realitzem.
 
Preocupant la retallada de 32’58% en Comerç  Fires.
 
Observem una retallada important, que ens preocupa moltíssim en Comerç i Fires. No podem deixar sense els recursos necessaris al nostre Comerç, hem de dotar de les eines necessàries, amb polítiques que afavoreixin i ajudin als nostres comerciants. Un municipi com el nostre, envoltat de centres comercials i on han de conviure el comerç de proximitat i Baricentro, ha d’obrir els ulls i fer possible que aquest comerç propi sigui dels capdavanters de la comarca. Amb una retallada de més del 32%... estem condemnant-lo al fracàs.
 
Capítol 6 Inversions (El que ens gastarem en obres)
 
Si tenim en compte que l'execució de l'exercici 2017 s'estima en un  màxim del 30% del pressupost definitiu, això significa que caldrà un esforç especial de recursos per a poder executar la inversió prevista. S'augmenta el nombre de projectes que es preveu efectuar a l'exercici 2018  en un 183% en referència a l’any passat.
 
D'aquestes inversions, n’hi ha algunes que compartim la necessitat de dur-les a terme. Però n’hi ha d’altres que ens fan dubtar molt. Per exemple, en quant a la remodelació Casal de Cultura, d’entrada es van comprometre 800.000€ que han quedat en 100.000€. Tot i que ho valorem en la justa mesura, també volem posar de manifest que no s’ha destinat res del romanent de tresoreria, tal i com s’hi havia compromès quan encara ERC formava part de l’equip de govern. Això ens fa pensar que no sembla que sigui una prioritat per l’equip de govern, una llàstima tractant-se d’una obra molt necessària per a la ciutat, com ha quedat clar durant aquest temps.
 
La proposta d’adquisició d’habitatges amb gairebé 1.000.000 d'euros, és ben vista per ERC, una de les propostes més necessàries i que ha de fer possible reduir les necessitats d'habitatge social a Barberà.
 
Punt i a part ens mereix el projecte del skate park, que disposarà d'una partida de 200.000€ i que NO compartim en absolut. Aquest no és un projecte que des de la nostra opinió, sigui ni necessari ni prioritari. Pensem que hi ha d’altres projectes que també ERC va posar sobre la taula, com el del pàrking per a camions a la zona industrial del polígon A (utilitzar una part de la zona que ocupaven i encara ocupen les carpes per pacificar el trànsit de vehicles industrials). Aquesta proposta es va passar a l’equip de govern, bastant treballada i amb suggeriments d’actuació conjunta público-privada i lamentablement no s’han valorat.