Barberà del Vallès

Notícia

Manifest #8M

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna els 365 dies de l’any i totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra
societat.

Des d’Esquerra Republicana i les JERC treballem dia a dia per garantir que els drets de les
dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues
per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense
Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de
dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70%
de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb
l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs
de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El
sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de
les dones.

Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un
26,6% a Catalunya tot i que darrers mesos aquesta bretxa ha crescut. Al País valencià i a les
illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a
diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la
mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Des d’ERC treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes tirarem
endavant polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar per garantir que les

dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que
els homes. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant
per permisos iguals i intransferibles. A més, continuarem treballant per implantar al nostre
país uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos hem donat suport a la campanya #MeToo
de denúncia d’assetjament sexual i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i
mediàtic de casos de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre
els agressors. També hem denunciat públicament els casos d’agressions sexuals que han
sortit a la llum pública a Catalunya i que continuarem treballant per prevenir, per reparar les
víctimes i castigar-ne els autors.
El compromís d’Esquerra Republicana per a la igualtat de gènere l’hem plasmat recentment
en un Pla per la Igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació
política de les dones. Hem presentat una llista cremallera i enguany tenim 16 diputades i 16
diputats. Aquesta paritat la traslladem a tots els àmbits i òrgans a on tenim representació.
Hem estat l’únic partit en fer una proposta paritària a la Mesa del Parlament. Una Mesa a on
l’única dona és una diputada d’ERC. El compromís del partit per l’adopció progressiva de
llistes cremallera suposarà un pas més per millorar la representació de les dones a les
institucions catalanes en tots els nivells.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Dones amb tots els drets! 8 de març de 2018