Begues

Totes les notícies

Parcel·la municipal de conrreu de vinyes en cordó: mosaic paisagístic a protegir.

CAL PROTEGIR I CONSERVAR LES VINYES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT

El 2 d'octubre de 2020 l’Ajuntament de Begues feia efectiva la compra de la parcel·la nord propera a la Zona Esportiva per un import de 133.000 euros. Es tracta d'una àrea de 6.761 metres quadrats, gairebé rectangular, paral·lela a la piscina municipal, i que forma part d'una parcel·la de conreu de vinyes en cordó en un Hàbitat Natural d'Interès Comunitari (83D Directiva 97/62/UE)  llindant amb la xarxa d'espais Natura 2000 de l’Unió Europea.  Per Esquerra Republicana de Catalunya, tal i com vam exposar en el programa electoral 2019, en el capítol d’Urbanisme i Territori, ordenat i equilibrat vam exposar que és indispensable que l’Ajuntament de Begues vetlli per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. I també deiem que el planejament urbanístic de Begues ha de protegir els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat. Actualment aquesta parcel·la està qualificada de terreny urbanitzable no programat en el vigent Pla general d’ordenació urbanística de Begues. És per això que l’ajuntament ha de protegir l’esmentat terreny municipal considerat un Hàbitat Natural d’Interès Comunitari tot conservant les vinyes de cordó que són un element fonamental del patrimoni agrícola, natural i paisatgístic del nostre poble dins del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de Begues (Baix Llobregat) que es troba en exposició pública fins el 14 d’abril de 2022. I també cal estudiï la possibilitat d’incloure aquest espai agrari dins d’un projecte educatiu que difongui el coneixement de l’agricultura de proximitat i la tradició vitivinícola del poble de Begues.  El futur és a les nostres mans: cal protegir les vinyes, patrimoni natural i paisatgístic de Begues!  

Comunicat sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna i aportacions econòmiques dels regidors d'Esquerra Republicana de Begues.

Tot conflicte bèl·lic és la constatació d’una fracàs per a la humanitat. Ningú hi guanya i tothom hi perd amb les guerres, especialment la població civil innocent. El treball en favor de la Pau és i serà part dels compromisos permanents d’Esquerra Republicana. La guerra d’Ucraïna, que va començar el passat 24 de febrer amb la invasió militar russa, és una brutal agressió externa injustificada i no provocada, decidida pel règim autoritari de Putin després de múltiples i intensos esforços diplomàtics. Una invasió legitimada per Putin amb arguments i pretextos del tot fal·laços. La invasió d’Ucraïna per part de la Federació Russa suposa una clara violació de la Carta de Nacions Unides i del dret internacional, una greu amenaça per a la pau i la seguretat a tot Europa, i un conflicte amb efectes devastadors sobre la població civil, provocant la crisi humanitària i de refugiats més greu de l’Europa del segle XXI, i una de les més greus des de la Segona Guerra Mundial. És també un conflicte entre democràcia i autoritarisme, entre un estat sobirà que vol seguir existint i decidint les seves aliances internacionals, incloses les de seguretat, i un règim autoritari que amb una actitud clarament neo-imperialista nega el dret d’Ucraïna a existir com a estat independent, no subordinat als interessos de la Federació Russa, que el considera part de la seva esfera d’influència. Enfront d’un conflicte d’aquesta naturalesa, sabem perfectament on hem d’estar. Davant les hostilitats que persisteixen després de deu dies de guerra, el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal del municipi de Begues (Baix Llobregat) i d'acord amb la voluntat de la Secció Local ERC-AM de Begues: - Mostra la seva solidaritat amb la població civil i les víctimes del conflicte, així com amb les nombroses organitzacions que treballen per fer front a la crisi humanitària desencadenada per la guerra, i lloa totes les iniciatives de suport i solidaritat concreta amb la població civil ucraïnesa, en particular aquelles que procedeixen del nostre país.

Comunicat sobre els guardons Ànima Beguetana 2022

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal a Begues (Baix Llobregat) lamentem la manca de participació i de voluntat d'acord per part del govern municipal beguetà a l'hora de preparar, per primera vegada, uns guardons tan especials com els Ànima Beguetana. Creiem que era indispensable que uns reconeixements tan importants haurien d'haver estat informats, presentats i debatuts de forma pública en el màxim òrgan de decisió i representació del poble de Begues: el Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues. En lloc d'això, el govern municipal va decidir, de forma unilateral, aprovar les bases dels guardons a través de la Junta de Govern Local del 13/12/21 i  representada exclusivament per un únic grup municipal. A part de les poques d'explicacions publicades sobre el funcionament de les bases, creiem que els terminis de les votacions populars han estat escassos i amb presses perquè el període de presentació de candidatures es va tancar el 9/1/22, tot just durant els dies de festes nadalenques. Tanmateix, felicitem totes les associacions, empreses i persones guardonades a títol individual que de ben segur que s'ho mereixen. Com també s'ho haguessin merescut un munt d'altres beguetans i beguetanes que representen els valors, les virtuts  i les qualitats que identifiquen les diverses categories guardonades.  

Mobilitat

BEGUES NECESSITA UN PLA D’ACCESSIBILITAT ALS CARRERS: SEGURS I PER A TOTHOM.

Quan es parla d'accessibilitat sovint es tendeix a pensar en actuacions destinades a la població que té algun tipus de diversitat funcional que li dificulta la mobilitat, com per exemple les persones amb cadira de rodes,les persones invidents... Tot i que les actuacions d'accessibilitat serveixen per a millorar molt la mobilitat d'aquests col·lectius, cal recordar que al llarg de la nostra vida, tothom pot tenir alguna dificultat de mobilitat puntual o prolongada. Per exemples les persones grans, les persones que porten maletes o carrets de la compra, les persones que porten cotxets per infants, les persones que tenen alguna lesió, etc.  Per tant les millores d'accessibilitat representen una millora important de qualitat de vida en benefici de tota la població. I per aquest motiu hem reclamat al Ple Municipal que es faci un Pla d’accessibilitat als carrers de Begues com actuació prioritària per a l’Ajuntament; ja que hem pogut constatar que hi ha diversos carrers del municipi no compleixen els criteris essencials de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat que té com a objectiu bàsic acabar amb les barreres que dificulten la mobilitat a la via pública, edificis públics, comunicacions i els transport, i així garantir la necessària igualtat d'oportunitats per a totes les persones per accedir als béns i serveis.  Per això hem proposat que, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’elabori i s’aprovi un Pla d'Accessibilitat a la via pública de Begues que tingui per objectiu bàsic inventariar i identificar les barreres que dificulten la mobilitat a la via pública, edificis públics, comunicacions i el transport, així com pressupostar-ne la seva eliminació i marcar un pla d’etapes per a la seva execució. Volem que Begues sigui un poble accessible per a tothom!  

Apagada elèctrica massiva

CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.

L’elevat preu de l’electricitat és un problema estructural que s’arrossega des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. Les mesures anunciades pel govern espanyol no resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Moltes de les mesures no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.   Aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica.  Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal. Tenim clar que la solució ha de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. Així doncs, sota el lema “Desconnecta les elèctriques”, fem una crida a la ciutadania beguetana a “respondre a aquest xantatge” amb una apagada elèctrica massiva i una cassolada de protesta el proper divendres, 8 d’octubre, de les 22 h. a les 22.30 h.

REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES

El BOE del passat 28 de juliol, publicava el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars situades a Terol (un parc solar fotovoltaic i quatre parcs eòlics amb 32 aerogeneradors) que inclou una nova línia de MAT que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a la subestació del Montau a Begues. La MAT, que tindria 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectan de manera directa a quaranta municipis. Tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia. Es un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport, menystenint  els diferents Catàlegs del Paisatge i espais naturals protegits del PEIN, àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000; i que en cap cas, dóna resposta als reptes contra el canvi climàtic ni als principis de l’Agenda 2030.  ERC defensem un model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de km 0, l’eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d’oligopolis, amb uns preus justos i amb un paper central de la ciutadania, com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. No volem cap més projecte de producció o distribució d’energia fets d’esquena al territori!  

Posem en marxa la nova Generalitat Republicana!

L'Ateneu, revista d'actualitat política beguetana

Ja podeu llegir el nou número de l'Ateneu, la revista d'actualitat política beguetana de la Secció Local ERC Begues. I recordeu que el proper diumenge, 4 de juliol al Parc de la Costeta (El Grec) a les 12h teniu una cita amb Joan Tardà i en Pep Picas que presentaran el seu llibre 'En defensa pròpia'. Salut i República! 

Sala de plens municipals de l'Ajuntament de Begues: l'àgora política del poble.

El govern erràtic del fer i desfer a caprici

El passat mes de març es va aprovar la delegació de diverses competències significatives del Ple Municipal -representat per tots els grups municipals- cap a la Junta de Govern Local -representat exclusivament pel grup municipal de JuntsxCat-.  Aquest fet comporta que el Ple, principal òrgan de representació municipal, li siguin manllevades competències, es lesioni el debat polític i la fiscalització del govern municipal. A inici de la legislatura, en el Plens Extraordinaris del 10 i 24 de juliol de 2019, tots els càrrecs electes vam acordar celebrar els Plens Ordinaris de forma mensual, i així fer-ne l’àgora pública dels afers polítics de Begues, amb totes les competències plenes. Segons la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, les competències del Ple són les que presenten més transcendència per al municipi i tenen molt a veure amb el caràcter essencialment representatiu, gairebé parlamentari, que tenen els plenaris municipals com el de Begues.  Aquestes atribucions o competències són de caràcter normatiu; de fiscalització dels altres òrgans municipals; de responsabilitats sobre el patrimoni i els recursos municipals; i per últim, l’elecció de l’alcalde o l’alcaldessa, a qui també pot destituir a través dels procediments de moció de censura o de qüestió de confiança. Tal i com portem dient des del juliol del 2015, a la pràctica, no són gaire habituals les delegacions del ple, com és el cas, pel risc que siguin titllades d’intents de sostreure del debat i del control polític l’exercici de les competències afectades. Per això, EXIGIM que es compleixin els acords que ens vam donar entre tots els regidors i les regidores a l’inici del mandat municipal, amb la clara voluntat de  cercar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes amb la ciutadania beguetana.  

Demanem la represa de la presencialitat de la política municipal a l'Ajuntament de Begues

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya demanem el retorn als plens presencials a partir del proper ple del mes de març de 2021. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, la pràctica totalitat de l'activitat política municipal s'ha desenvolupat de manera telemàtica; els regidors i regidores han compartit comissions informatives, reunions diverses i fins i tot plens a través de les pantalles dels nostres respectius dispositius. Tanmateix, tenint en compte l'excepcionalitat actual i en aquest sentit seguint totes les mesures de seguretat, creiem que és el moment d'iniciar el retorn a la normalitat de cara al proper ple de març i, després de 12 mesos de plens telemàtics sense públic, tornar a celebrar els plens presencials amb la presència de la ciutadania. Així doncs, tenint en compte que el consistori ha anunciat una represa progressiva de la programació cultural i social de les activitats municipals a Begues, també s'escauria que es tingui en consideració la nostra petició i es reprenguin les sessions plenàries amb totes les mesures de seguretat i higiene corresponents i amb aforament de públic reduït corresponent.