Begues

Totes les notícies

REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES

El BOE del passat 28 de juliol, publicava el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars situades a Terol (un parc solar fotovoltaic i quatre parcs eòlics amb 32 aerogeneradors) que inclou una nova línia de MAT que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a la subestació del Montau a Begues. La MAT, que tindria 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectan de manera directa a quaranta municipis. Tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia. Es un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport, menystenint  els diferents Catàlegs del Paisatge i espais naturals protegits del PEIN, àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000; i que en cap cas, dóna resposta als reptes contra el canvi climàtic ni als principis de l’Agenda 2030.  ERC defensem un model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de km 0, l’eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d’oligopolis, amb uns preus justos i amb un paper central de la ciutadania, com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. No volem cap més projecte de producció o distribució d’energia fets d’esquena al territori!  

Posem en marxa la nova Generalitat Republicana!

L'Ateneu, revista d'actualitat política beguetana

Ja podeu llegir el nou número de l'Ateneu, la revista d'actualitat política beguetana de la Secció Local ERC Begues. I recordeu que el proper diumenge, 4 de juliol al Parc de la Costeta (El Grec) a les 12h teniu una cita amb Joan Tardà i en Pep Picas que presentaran el seu llibre 'En defensa pròpia'. Salut i República! 

Sala de plens municipals de l'Ajuntament de Begues: l'àgora política del poble.

El govern erràtic del fer i desfer a caprici

El passat mes de març es va aprovar la delegació de diverses competències significatives del Ple Municipal -representat per tots els grups municipals- cap a la Junta de Govern Local -representat exclusivament pel grup municipal de JuntsxCat-.  Aquest fet comporta que el Ple, principal òrgan de representació municipal, li siguin manllevades competències, es lesioni el debat polític i la fiscalització del govern municipal. A inici de la legislatura, en el Plens Extraordinaris del 10 i 24 de juliol de 2019, tots els càrrecs electes vam acordar celebrar els Plens Ordinaris de forma mensual, i així fer-ne l’àgora pública dels afers polítics de Begues, amb totes les competències plenes. Segons la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, les competències del Ple són les que presenten més transcendència per al municipi i tenen molt a veure amb el caràcter essencialment representatiu, gairebé parlamentari, que tenen els plenaris municipals com el de Begues.  Aquestes atribucions o competències són de caràcter normatiu; de fiscalització dels altres òrgans municipals; de responsabilitats sobre el patrimoni i els recursos municipals; i per últim, l’elecció de l’alcalde o l’alcaldessa, a qui també pot destituir a través dels procediments de moció de censura o de qüestió de confiança. Tal i com portem dient des del juliol del 2015, a la pràctica, no són gaire habituals les delegacions del ple, com és el cas, pel risc que siguin titllades d’intents de sostreure del debat i del control polític l’exercici de les competències afectades. Per això, EXIGIM que es compleixin els acords que ens vam donar entre tots els regidors i les regidores a l’inici del mandat municipal, amb la clara voluntat de  cercar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes amb la ciutadania beguetana.  

Demanem la represa de la presencialitat de la política municipal a l'Ajuntament de Begues

Des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya demanem el retorn als plens presencials a partir del proper ple del mes de març de 2021. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, la pràctica totalitat de l'activitat política municipal s'ha desenvolupat de manera telemàtica; els regidors i regidores han compartit comissions informatives, reunions diverses i fins i tot plens a través de les pantalles dels nostres respectius dispositius. Tanmateix, tenint en compte l'excepcionalitat actual i en aquest sentit seguint totes les mesures de seguretat, creiem que és el moment d'iniciar el retorn a la normalitat de cara al proper ple de març i, després de 12 mesos de plens telemàtics sense públic, tornar a celebrar els plens presencials amb la presència de la ciutadania. Així doncs, tenint en compte que el consistori ha anunciat una represa progressiva de la programació cultural i social de les activitats municipals a Begues, també s'escauria que es tingui en consideració la nostra petició i es reprenguin les sessions plenàries amb totes les mesures de seguretat i higiene corresponents i amb aforament de públic reduït corresponent.

A Begues, 858 gràcies! Som primera força!

ERC guanyem les eleccions 14F a Begues! 858 gràcies!

Els resultats de les passades Eleccions al Parlament ha deixat ben palès que Esquerra Republicana és la primera força política a Begues, obtenint 858 vots que va representar el 25’41% dels vots emesos i amb una participació del 63’27%. Moltes gràcies per la vostra confiança amb el nostre projecte! Quan Catalunya la lidera Esquerra Republicana, aquest país avança. I des d'ara mateix, treballarem per posar d'acord totes les forces independentistes i totes les forces sobiranistes, compromeses amb el dret a l'autodeterminació, de l'amnistia, compromeses amb la llibertat dels presos i les preses i el retorn dels exiliats i les exiliades, compromeses amb l'amnistia, per aconseguir el seu suport a la investidura d’en Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya. Necessitem un govern a la Generalitat de lluites compartides que cerqui la seva fortalesa en els grans consensos que tenim com a país, especialment després de la "mala notícia" de l'entrada de l'extrema dreta al Parlament. Els republicans volem tenir un govern com més aviat millor! El país necessita un govern fort amb una majoria estable per donar resposta a la crisi actual, reconstruir el país des de la justícia social i caminar cap a la República catalana sobre la base dels consensos d’amnistia i autodeterminació. En aquest sentit, les persones que formaran part de l’equip negociador del partit durant els propers dies seran la secretària general adjunta, Marta Vilalta, el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové, el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, la número 2 d’ERC, Laura Vilagrà, i  per diferents equips de treball per àmbits temàtics. Els resultats han deixat molt clar que la nova etapa ha de ser liderada per l’independentisme d’esquerres, que ha quedat per davant i és majoritari.

Pressupost Municipal 2021: cal un pressupost més social, just i equitatiu!

SOBRE EL PRESSUPOST 2021 I EL NOU GOVERN MUNICIPAL BEGUETÀ DE MAJORIA SIMPLE

El passat 23 de desembre de 2020 el ple de l'Ajuntament de Begues va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2021, i hi destaquem el següent: És un pressupost municipal: 1- Fet d'esquenes als grups polítics municipals: sense voluntat d'acord, pacte i negociació per part de l’Alcaldia. 2- Sense participació ciutadana: tot i ser un pressupost expansiu, les prioritats d'inversió no han estat consensuades amb un procés participatiu de la ciutadania. 3- Continuen les altes despeses en publicitat institucional: cal austeritat i destinar aquests diners a projectes socials. 4- Es pressuposta un/a cap de gabinet d'alcaldia per assistir a l'alcaldessa: més de 55 Mil € anuals que haurien d'anar a contractació de personal (agents cívics, educadores de carrer...). Per això hi votem en contra i presentarem observacions, al-legacions i suggeriments de millora. Perquè ens cal un pressupost més social, just i equitatiu! D’altra banda destaquem la nova composició de majoria simple del govern, formada només pel grup municipal de JuntsxCat, gràcies a la reclamació conjunta de la resta de grups municipals per fer complir la legalitat i la dignitat política del consistori.  Així, s’ha donat compliment a la sentència del TS sobre el transfuguisme, on s’indica que les persones candidates que es van presentar en una llista electoral, com és el cas de la regidora no adscrita Marta Roig, i que després abandonen el grup tot donant suport al grup majoritari del govern municipal, no poden tenir millores econòmiques (retribucions per assistències o sous) ni polítiques (delegacions de competències o carteres) perquè desvirtua i deslegitima el resultat electoral democràtic de les eleccions municipals. Per això insistim a demanar-li la renúncia a l’acta de regidora perquè el nostre grup municipal disposi dels 3 regidors i així defensar el programa electoral avalat per la gent que ens van confiar el seu vot. Mereixem un govern estable, de mà estesa, consens polític i majoria àmplia, que compti amb la ciutadania per fer front als reptes de futur.

El perquè del Tribut Metropolità

El Tribut Metropolità 2020 a Begues serà més just i equitatiu.

Els rebuts del Tribut Metropolità d’aquest any 2020 s’aplicaran una disminució substancial dels imports a pagar per la ciutadania beguetana propietària de béns i immobles (IBI), tant residencial com no residencial, gràcies en part,  a la ferma voluntat del Grup Metropolità Esquerra Republicana de Catalunya per tal de garantir un tribut just i equitatiu. El motiu d’aquesta reducció es deu a la reclamació que vàrem fer com Esquerra Republicana, que es basava en la necessitat urgent de poder presentar nous padrons amb tota la informació i dades econòmiques completes de la qual no en disposaven la majoria dels ajuntaments de la segona corona a Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que havien de fer-ho per primera vegada l’any 2019. Aquestes són les dades comparatives:   BEGUES (Baix Llobregat)   TRIBUT METROPOLITÀ         RESIDENCIAL         NO RESIDENCIAL     QUOTA MITJANA  2019       63,61 Euros         166,79 Euros QUOTA MITJANA  2020        38,86 Euros          88,24 Euros Aquesta reclamació i canvis en les Ordenances Fiscals del Tribut Metropolità de 2020, ha permès als Ajuntaments, que s’hi han volgut acollir (entre ells l'Ajuntament de Begues), presentar de nou els padrons cadastrals i d’acord amb aquests, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha recalculat les noves quotes íntegres més adequades i homogènies que poden arribar a ser un fins a un 49% menys en els habitatges residencials i fins a un 33% menys per a locals comercials i industrials.  Els nous padrons no ha estat el fruit de cap negociació concreta municipi per municipi, sinó de l’aplicació del text de l’ordenança 2020 d’acord amb els compromisos que vam arribar a través dels acords del Consell Metropolità del mes de maig d’enguany. Tanmateix, s'ha fixat un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità.

Reculada de la fiscalitat progressiva, justa i equitativa a Begues (Baix Llobregat)

Fiscalitat progressiva en paper mullat i ordenances imposades.

Ara fa un any els grups municipals d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya vam signar un acord per aprovar les ordenances fiscals 2020 per: - Realitzar l’Estudi de Rendibilitat Social per tal d'implementar la fiscalitat progressiva. - Realitzar reglaments específics per a subvencionar i ajudar econòmicament les famílies i col·lectius d’especial protecció com persones vídues i famílies monoparentals en el marc de la llei d’hisendes locals. - Elaborar un estudi per establir una nova ordenança per aplicar un recàrrec del 50% en la quota de l’IBI als habitatges buits de caràcter residencials que es trobin desocupats sense causa justificada durant més de 2 anys, entre d’altres. Lamentem profundament que l’Alcaldessa i l’actual equip de govern no hagi complert la seva paraula amb els compromisos polítics que vam signar el 17 d’octubre del 2019. També lamentem que durant l'elaboració de les ordenances fiscals 2021 ignoressin als grups que no formem part del govern i presentessin de forma unilateral una proposta d’impostos i taxes municipals amb fortes pujades (6’25%) de la quota líquida de l’impost de béns i immobles (IBI), la reducció d’un 10% de la bonificació de l’impost de transmissions (plusvàlues) i l’increment de diverses taxes com la gestió de residus (7’5%), el clavegueram (9’5%) o els guals de vehicles privats (19’9%), molt per sobre de Índex de Preus de Consum (IPC) en un context social, econòmic i sanitari com el que estem vivint. I en darrer lloc lamentem que es desatengués la nostra proposta de crear una nova l'ordenança de promoció d'instal·lacions fotovoltaiques que suposaven mesures de promoció de les energies solars autogenerades com a clau per a un autèntic canvi cap la transició energètica. En un context com l’actual, cal un canvi de rumb de l’equip municipal!   

Sobre el darrer Ple i el nou Cap de gabinet d'Alcaldia

Sobre el passat Ple de juliol a l’Ajuntament de Begues i el debat sobre la creació del/la Cap de gabinet d’alcaldia.

L’Alcaldessa de Begues i el seu Equip de Govern ha decidit que cal contractar amb els recursos públics de tots els beguetans i les beguetanes un/a CAP DE GABINET D’ALCALDIA per tal d’assistir-la en diversos temes municipals com ara l’agenda política municipal, la supervisió de tota la política de comunicació, d’imatge i de protocol municipal; el seguiment de les tasques de totes les regidories municipals; dirigir i gestionar el personal de l’ajuntament que depenen directa i indirectament d’alcaldia; i fins i tot assistirà al Ple Municipal i a les reunions de direcció com a representant dels temes d'Alcaldia. És per tot això que ja en la reunió prèvia al Ple vam demanar que es retirés de l’ordre del dia perquè, segons el nostre entendre, era i és un greu error polític i organitzatiu que tindrà conseqüències econòmiques i funcionals per a l’Ajuntament de Begues. En primer lloc, constatem que l’Ajuntament no hauria de redistribuir les despeses municipals per incorporar d’aquest lloc de treball directiu perquè té suficients regidores i regidors polítics a dedicació exclusiva i parcial, a més de la dedicació exclusiva de l'Alcaldessa, per fer front a la gestió del dia dia. En segon lloc, un municipi de les nostres característiques no necessita un lloc de treball com aquest. Aquests càrrecs són necessaris quan es dona un volum gran de gestió municipal. Tot i que Begues té una activitat social, econòmica i cultural elevades, un municipi de només 7.000 habitants no necessita aquesta figura marcadament política que tindria un cost de 44.715,86 euros anuals. En tercer lloc, malgrat la situació d’excepcionalitat marcada per la pandèmia de la Covid, aquesta no justifica, tal com van argumentar al Ple,  aquesta nova creació de lloc de treball. Estem convençuts que per donar un bon servei a la ciutadania beguetana cal millorar els serveis d’atenció directa a la ciutadania amb noves contractacions, com per exemple en l’àmbit dels Serveis Socials, els Serveis Esportius o l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, entre d’altres.