Begues

Totes les notícies

Centre de serveis de la gent Gran

El futur centre de serveis de la gent gran

El projecte del futur Centre de Prestació de Serveis per a la gent gran és una gran oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels major de 65 anys i dels seus cuidadors i familiars. Perquè això sigui així és indispensable que s’esvaeixin tots els dubtes sobre la seva viabilitat econòmica i sobre el concert de les places públiques per accedir al Servei d’Acolliment Diürn, i de les places de les Unitats de Convivència de tipus residencial. Per una banda, és essencial que es realitzi i es publiqui les conclusions de l’auditoria econòmica independent, més enllà dels comptes que presenta l’empresa pública que opta a gestionar aquest servei. Cal saber si la inversió de gairebé 5 milions d’euros és segura i sostenible des del punt de vista de pressupost de despeses ordinàries del pressupost municipal. Per una altra banda, Esquerra Republicana només contemplem aquest projecte si s’estableix un concert amb un nombre rellevant de places públiques. Aquest fet garanteix un accés universal, just i equitatiu per a totes les persones. Sobretot per a aquelles amb risc d’exclusió social o que tenen una pensió baixa i sense patrimoni econòmic. No acceptarem una posada en servei del Centre diürn i de les unitats de convivència residencial sense aquestes condicions perquè no es pot admetre que, amb diners públics, es pugui dur a terme un servei amb places exclusivament privades. Així doncs, si les conclusions de l’Estudi de viabilitat econòmica independent són positives, Esquerra Republicana ens comprometem, sempre abans de la posada en funcionament del centre diürn i de les unitats de convivència,  a treballar per aconseguir signar el millor conveni entre l’Ajuntament de Begues i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Pla de mesures sobre el civisme i la convivència.

Apostem per un Pla de mesures que fomenti el civisme i la convivència a Begues.

Begues és un poble que fa un ús intens de l’espai públic. Aquesta visió i utilització del poble no pot ser concebuda només amb paràmetres i factors quantificables sinó que el municipi esdevé constructor i transmissor de valors, d’espais de relació generadors del sentiment de pertinença a una comunitat. En definitiva, una espai de cohesió social des del valors públics i des d’una ciutadania activa i compromesa. És per això que des d’Esquerra Republicana de Catalunya proposem l’elaboració d’un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues que serveixi d’eina perquè la ciutadania prengui el protagonisme dels seus drets i deures, i permetrà construir una col·lectivitat inclusiva amb interessos comuns i compartits. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que en formem part, que la nostra actitud és de respecte i d’acceptació de valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència. Aquest Pla d’Acció hauria d’elaborar-se en paral·lel amb l’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme i la Convivència, que té com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de convivència social i respecte mutu per fomentar la cohesió social i les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu. És en aquest camí on tothom podrà desenvolupar les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo en llibertat; on es fan presents el respecte a la dignitat, als drets dels altres, a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses que coexisteixen a Begues. Cal el compromís de tothom: de la ciutadania beguetana i de l’Ajuntament de Begues. Perquè només des del treball conjunt i compartit, sense presses ni malenteses urgències de final de legislatura, ens en sortirem. Per tot això, proposem el següent, PRIMER.- Elaborar un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues pel quadrienni 2019-2023 que inclouria un Pla d’Acció i també una ordenança de convivència i civisme.

Fes-te amic o amiga d'Esquerra Republicana!

Som 9.500 militants i 23.000 amics. Fes-te republicà!

Ser més i més forts. Aquest és l’objectiu d’Esquerra Republicana en els moments transcendentals que vivim com a país. Un context de repressió amb el president del partit a la presó i la secretària general a l’exili però que “el partit degà de la política catalana està preparat i a punt per a aquest moment”. Tant és així, que el nombre de militants d’Esquerra Republicana ha augmentat des del referèndum de l'1 d'octubre un 11,21% i ja s'enfila per sobre dels 9.500, amb nous membres a totes les comarques catalanes. El creixement de la militància s’ha concentrat en la regió metropolitana. Destaquen comarques com el Baix Llobregat on el nombre d’afiliats ha crescut un 24% entre l’1 d’octubre i el passat 3 de maig i ja es freguen els 900. I A Begues ja som 21 militants! El nombre de dones militants també ha crescut en els darrers mesos. Del total de nous afiliats entre l’octubre i el maig, el 42% són dones. A dia d’avui hi ha un 16% més de republicanes! A més a més, la xifra d'amics i amigues d'ERC, aquelles persones que col·laboren i participen en activitats però no paguen cap quota, s'ha incrementat considerablement en els darrers mesos. A l'octubre el partit republicà comptava amb 20.920 amics i aquest mes de maig ja en són 23.163, un augment de gairebé l'11%. I a Begues hi han 40 amigues i amics! El creixement de la militància també s’ha reflectit en la primera línia política. Personalitats de renom com Ernest Maragall, exconseller d’Educació, exeurodiputat, actual diputat al Parlament i exmembre del Moviment d’Esquerres (MES) creu que “El rol d’ERC és ara ja del tot principal, però ho ha de ser encara més si volem, tots plegats, guanyar el doble repte que avui ens plantegem entorn dels conceptes de República i democràcia”. Si vols fer-te amic o amiga o afiliar-te clica aquí

Exemple de pista coberta multiesportiva de lliure accés

Per a una bona reorganització de la Zona Esportiva

Com ja sabeu, fa temps que defensem la necessitat d’ampliar les superfícies de joc a la Zona Esportiva. La nova pista de pàdel municipal és una bona notícia perquè aporta una nova oferta esportiva i diversifica els esports de raqueta existents (frontennis i tennis). Ara bé, la seva ubicació és el fruit d’un error de planificació perquè hipoteca una possible ampliació del gimnàs i de la sala d’activitats dirigides de la piscina municipal. Quina hagués hagut de ser la ubicació de la pista de pàdel? Fa temps que apostem per una reorganització de la Zona Esportiva, que passaria principalment per la transformació del camp de sauló, situat darrera de les pistes de tennis, en una pista triple multiesportiva de lliure accés per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge... Aquesta nova pista deixaria lliure l’espai ocupat actualment per la petita pista multiesportiva de lliure accés coneguda com el campito, que és on s’haguessin pogut ubicar fins a dues pistes de pàdel. Què s’aconseguiria amb aquesta nova ubicació? - Es reservaria l’espai situat davant de la sala d’activitats dirigides de la piscina per a futures ampliacions. - S’evitaria el xoc d’interessos dels usuaris de la zona on ara cohabiten activitats diferents com els esports de raqueta i l’ús recreatiu al campito. - Es minimitzarien mals usos i actes de vandalisme que es produeixen actualment en aquest espai. - Amb l’agrupació dels esports de raqueta s’obtindria un espai més endreçat i protegit. La nostra proposta també comportaria la cobertura de les noves pistes multiesportives que situaríem en l’actual camp de sauló i la instal·lació d’il·luminació, cosa que permetria fer-hi altres activitats com fires o concerts. I, a més, es podrien utilitzar els vestidors col·lectius de la piscina d’estiu durant els mesos de setembre a juny, fins ara infrautilitzats.

Cal un espai d'esbarjo per a gossos i més mesures de seguretat.

Un parc millor és possible!

El gener del 2017 vam presentar propostes de millora al nou parc situat al turó de la Costeta, al costat del Centre Cívic i de la Parellada. El parc, situat en zona urbana, actualment està en la primera fase d’obres, que consta d’una esclarissada del bosc i neteja del sotabosc per reduir el perill d’incendi, l’arranjament de camins i la instal·lació de jocs infantils per convertir-lo en un espai de lleure a la natura. Celebrem aquesta proposta presentada per l’equip d’arquitectes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que, a més, gestionarà el parc i en cobrirà les despeses de manteniment. Ara bé, volem subratllar que en el plantejament del parc s’ha obviat un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats del municipi. Aquest fet va motivar que presentéssim millores un cop redactat tot el projecte executiu, i que us resumim a continuació: - Cal millorar la seguretat i la vigilància per vetllar pel bon ús i conservació del parc a fi de desactivar accions vandàliques que el malmetin o que suposin un risc d’incendi. Un exemple de càrrega de foc són les parcel·les confrontants o molt properes al parc situades a l’avinguda Països Catalans en les quals urgeix fer complir les ordenances municipals que obliguen els propietaris a desbrossar-les i netejar-les i també a tancar-ne el perímetre. - Proposem un espai d’esbarjo per a gossos que vetlli pels drets dels animals. En la normativa de la Xarxa de Parcs de l’ÀMB és obligatori que els animals de companyia vagin lligats i que els propietaris en recullin les defecacions. Cal un espai d’esbarjo tancat perquè els gossos puguin moure’s sense estar lligats, amb elements de joc comunitaris, espai de sorral i abeuradors, papereres de recollida de femtes i cartells amb recomanacions sobre la tinença d’animals de companyia.

Imatge des de la vorera del Carrer Saragossa

​Protegim i restaurem les rieres, no volem més asfalt!

El dia 30 de gener l’Ajuntament va publicar el Projecte per la canalització  i cobertura d’un tram de riera de Can Figueras entre el carrer Saragossa i el recent reurbanitzat Camí Ral amb l’objectiu de cobrir aquest tram de riera amb un calaix i un asfaltat. Això suposaria un cost total de més de 120.000 Euros. Des d'Esquerra Republicana creiem que aquesta obra, tal com està plantejada, és innecessària, no és convenient a nivell mediambiental, no està suficientment justificada i no respon a l’interès general del municipi. En la línia de fer polítiques a favor de la sostenibilitat i del medi ambient, és indispensable que respectem els nostres espais pluvials i protegim els entorns de les rieres, tal i com es va aconseguir en el tram renaturalitzat de la riera de Begues al seu pas pel Centre Cívic. I per què no es fa en aquest cas? Per què hi ha aquest canvi de criteri en el tractament de les rieres que passen per la trama urbana? Quina necessitat hi ha en projectar un pas exclusiu per a vehicles de serveis? Així doncs, proposem millorar l’actual pas, però que continuï sent un pas exclusiu per als vianants que faciliti la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes sense haver de cobrir tota la llera de la riera amb formigó i asfalt. Una opció seria construir-hi una passera en voladís amb base d’estructura metàl·lica i travesses de fusta i, és clar, renaturalitzar-ne la llera tal com es va fer amb el tram de riera del Centre Cívic. A més, apostem per encarregar la redacció d’un Pla Especial de Protecció i Restauració de les Rieres de Begues amb el suport tècnic i econòmic de les entitats supramunicipals per tal d’identificar i planificar les accions de millora en les principals rieres en trama urbana i periurbana. El nostre patrimoni natural d’aigües pluvials l’hem de preservar, no asfaltar!

Per un pressupost municipal Begues 2018 més just i social

Per un pressupost municipal 2018 més just i social

Sol·licitem que les despeses ordinàries de les regidories, a més de concretar-se econòmicament, vagin acompanyades d’uns Programes d’Actuació Municipal específics de cada regidoria amb descripcions detallades de les accions i dels mètodes d’avaluació de les activitats, amb la posterior publicació als mitjans de comunicació municipals. Demanem austeritat institucional. Proposem que els serveis institucionals de l’Alcaldia Oberta es redueixin un 50% per tal que s’adaptin a les necessitats reals del conjunt del consistori. Proposem una reducció de 4.400€ en aquesta partida i invertir-ho en la millora del web oficial de l’Ajuntament. Reclamem una partida d’estudis i treballs tècnics que serveixi per elaborar un estudi de rendibilitat social per tal d’aplicar la Tarifació Social als serveis públics municipals com la Llar d’Infants, els serveis esportius de la Piscina i el servei d’àpats de la gent gran. L’objectiu: preus i taxes més justes i equitatives. I insistim a reclamar que es redefineixin els objectius del projecte de millora de la zona esportiva segons l’interès general i mitjançant un procés de participació ciutadana per tal d’optimitzar els més de 500.000€ que inverteix la Diputació de Barcelona. És prioritari fer més terrenys de joc, que són els espais bàsics de l’activitat dels clubs esportius. Podríem crear unes pistes multiesportives cobertes darrere les pistes de tennis o fins i tot un nou camp de gespa artificial. Així guanyaríem espais per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, patinatge, volei, futbol, rugbi... A més s’aprofitaria per donar un ús als nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant els mesos de setembre a juny. I si s’optés per aquest nou espai polivalent es podria aprofitar per celebrar-hi tot tipus d’actes: fires, festes o trobades esportives.

Foto inauguració servei Exprés.cat Torrelles-Sant Vicenç dels Horts-Barcelona (setembre 2017)

Més i millor transport públic a Begues: l’Exprés.cat

Ara toca apostar per mesures que promoguin la mobilitat sostenible i el transport públic, també a Begues! L’entrada en funcionament de la T-Mobilitat a la tardor del 2018 comportarà la inclusió dels municipis que actualment són a la 2a corona tarifària a la 1a corona, com ara Begues. Esquerra Republicana apostem per desenvolupar polítiques en mobilitat sostenible i fomentar el transport públic, per això proposem les següents mesures: Primer.- Redissenyar la línia del bus 902 per millorar les freqüències o reforçar les 18 expedicions actuals en dies feiners i passar-ne a oferir 20. Segon.- Crear la nova línia Exprés.cat Barcelona-Gavà-Begues-Olesa que aposti per 6 expedicions en lloc de les 5 actuals en dies festius. I en dies feiners incorporar 4 noves expedicions semidirectes Begues-Gavà-Barcelona per la C-31 amb entrada per la Gran Via. L’Exprés.cat forma part de les xarxes de busos  d’altes prestacions de la Generalitat i es caracteritza per l’alta freqüència, ús de vehicles moderns i accessibles, velocitat comercial alta i informació en temps real. Tercer.- Estudiar la possibilitat del Transport a la Demanda per cobrir el transport nocturn Begues-Gavà. I per tenir un bon servei de transport públic de qualitat, amb millors serveis i freqüències, apostem per aplicar el Tribut de Transport Públic Metropolità vinculat a l’IBI i així gaudir de les tarificacions socials ja presents en altres municipis de la 1a corona (la Targeta Rosa, T-16, la T-Jove o la T-Atur).  Així doncs tenim un triple objectiu: garantir una mobilitat en transport públic de qualitat, assegurar el dret a deixar el vehicle privat a casa i fer desplaçaments de forma eficaç per l’àrea metropolitana, i finalment cercar alternatives per fer front als greus episodis de contaminació atmosfèrica que suposaran restriccions de circulació als vehicles més contaminants.  

impostos

Taxes i impostos públics justos, equitatius i socials.

Al·legacions, observacions i suggeriments a la Ordenança fiscals per l’any 2018 El grup municipal Esquerra Republicana Begues presentem propostes de bonificaccions, subvencions i ajuts per a famílies nombroses, monoparentals en l’impost número 1 (IBI); una petició de modificació del calendari fiscal pel que fa a la inclusió d’un quart fraccionament d’aquest impost; una bonificació del 75% dels vehícles elèctrics en  l’impost núm. 3 de vehícles de tracció mecànica  (IIVTM) i la creació de la nova taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal basada en la tarificació social que substituiria els actuals preus públics.