Begues

Totes les notícies

Participa! JERC Begues

Les JERC: compromís i participació del jovent beguetà!

El proper diumenge 30 d’abril es presentaran les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) al nostre poble, a Begues. Aquesta gran fita vol ser l’inici del treball entre les JERC i la Secció Local d’ERC a Begues. Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) és una organització política juvenil que forma part i impulsa el moviment juvenil català, amb personalitat jurídica pròpia i que, obeint a la seva "Declaració de Principis", treballa per la consecució d’una societat justa i democràtica en una Catalunya lliure, sobirana i reunificada dins l’Europa de les Nacions. Les JERC estan vinculades mitjançant un protocol de relacions amb ERC, proposat per una comissió mixta i paritària de les dues organitzacions, i ratificat pels Consells Nacionals respectius. Les JERC són l’organització política del jovent independentista. Una xarxa de joves que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó amb l’objectiu de guanyar consciència i de facilitar la mobilització del jovent dels Països Catalans. Són milers de joves que treballen per millorar les condicions de vida del jovent; però no s’aturen aquí, aprofiten la força de les conviccions revolucionàries per transformar políticament i socialment els Països Catalans i el món. La seva tasca passa també per la construcció del moviment juvenil, incidint en totes les poblacions i en tots els àmbits. Les JERC elaboren una anàlisi global del moviment juvenil i col·laboren en la seva dinamització amb totes les forces, alhora que participen en la xarxa associativa i dels moviments socials. Si tens fets 14 anys i encara no has complert els 28 anys; i vols forma part del grup independentista de referència històrica, pots omplir el formulari web i de seguida es posaran en contacte amb tu.  

ERC vol pressupostos participatius a Begues

Per un pressupost participatiu i una tarificació social

Esquerra Republicana no hem pogut donar suport als Pressupostos Municipals 2017 perquè el pressupost que ha presentat l’Alcaldessa i l’Equip de Govern (CiU, GdB i TxB), tot i ser un exercici tècnicament correcte, està mancat de processos participatius en les qüestions cabdals, com ara en les grans inversions de la legislatura. I a més també hi trobem a faltar la voluntat política per fer un estudi de rendibilitat social que planifiqui la implantació de la tarificació social en els serveis educatius de la Llar d’Infants, els serveis esportius de la Piscina Municipal o el servei d’àpats de la Gent Gran durant el curs 2017-2018. Entenem per rendibilitat social el nivell de distribució equitativa de l’ús dels serveis públics entre les persones sense que es produeixin diferències de renda, d’origen cultural, de gènere o d’edat. És a dir, que s’estableixen trams de pagament dels serveis segons ingressos de renda familiar garantint preus més justos i equitatius per a tothom. També opinem que el pressupost no és un exercici numèric i prou. Cal transparència, rigor i posar en valor allò que expressen les xifres. Les actuacions i intervencions en el capítol de despeses ordinàries de diverses regidories no només s’han de concretar en una expressió quantitativa en una partida, sinó que haurien d’anar acompanyades de programes d’actuació municipal específics de cada regidoria, amb metodologies d’avaluació de resultats i descripcions detallades de les accions finançades amb diner públic. I posteriorment publicar-ho als mitjans de comunicació oficials de l’Ajuntament amb la voluntat de retre comptes amb tota la ciutadania. Creiem que necessitem un pressupost que sigui liderat amb un estil de governança cooperatiu i participatiu lluny de l’estil directe de qui mana avui decideix per a tothom. Trobareu més informació AQUÍ 

Imatge 1: Línia 220 Kv Penedès-Viladecans tal i com és a l'actualitat. Elaboració pròpia. Font: ICGC

L'Ampliació de la pedrera d'Olesa.

Aquestes últimes setmanes s’ha posat de nou sobre la taula la possible solució definitiva de la línia elèctrica aèria a 220Kv Penedès-Viladecans al seu pas pel nucli urbà de Begues. Aquesta línia, travessa de llevant a ponent i de forma molt visible el nostre terme municipal i es fa més evident als trams del nucli urbà consolidat per l’Avinguda Mediterrània, afectant els barris de Begues Parc, Santa Eulàlia i Bon Solei. El traçat aeri dins del nostre terme municipal té uns 7,5 Km de recorregut i la part que afecta de forma discontinua el nucli urbà consolidat és d’uns 1,5 Km (vegeu Imatge núm.1). Des de l’any 2006, en el qual es va iniciar el debat pel possible desplaçament puntual de la línia, s’han tramitat i divulgat diversos documents tècnics i urbanístics que intentaven donar resposta global a un dels problemes que tenim  plantejats al nostre territori municipal. Malgrat tot, fins a data d’avui, i per diversos motius, cap d’aquests projectes han reeixit ja sigui el desplaçament pel sól no urbanitzable o el soterrament pel nucli urbà.   Ha estat a principis d’aquest any 2016 que l’empresa que gestiona la pedrera d’Olesa de Bonesvalls (Ciaries S.A.) a la zona dels Casals ha demanat un desplaçament d’aquesta línia per tal d’ampliar la seva activitat extractiva pel costat nord. El tràmit administratiu va ser favorable i ja té permís per fer el desplaçament puntual d’un tram de 1,4 Km d’aquesta línia aèria. La proposta de desplaçament, tipus by pass, provoca una nou traçat no lineal de 1,7 Km. És a dir, el traçat actual s’incrementa fent una marrada d’uns nous 300 m de recorregut (vegeu Imatge núm.2). Aquest desplaçament de la línia aèria a la pedrera del poble del costat i a tocar del nostre terme municipal creiem que ha estat la raó principal per la qual s’ha posat de nou el tema sobre la taula i s’ha visualitzat una possible solució global al desplaçament de tota la línia d’alta tensió que creua el nostre municipi.

ERC aposta per fomentar la democràcia municipal.

Volem pressupostos participatius: Junts Fem Begues!

El proper 21 de desembre es celebrarà el Ple Municipal extraordinari sobre el Pressupost General de l’Ajuntament de Begues per l’exercici 2017 que tractarà tots els temes econòmics del consistori i de tota la ciutadania. És per això que el seu debat esdevé essencial i caldria que tothom hi participés en major o menor mesura. Esquerra Repúblicana apostem per obrir espais de decisió a la ciutadania. Sabem que els pressupostos participatius són una eina útil i necessària, que pot ajudar no només a fer un pressupost millor, sinó a impulsar una ciutadania més crítica i responsable amb els diners públics. És per això que apostem per fer consultes directes sobre temes rellevants com les grans inversions i obres de la legislatura a través de jornades de participació i/o debats públics que haurien de determinar l’agenda i els programes d’actuacions del govern municipal. Cal promoure processos participatius per elaborar pressupostos compartits i adoptar projectes estratègics consensuats de baix a dalt que empoderin a la ciutadania. I voldríem que l’Equip de Govern (CiU, TxB i GdB) abans informés, consultés i generés debat ciutadà sobre com es podrien invertir els diners que arriben de les administracions supramunicipals: els mes de mig milió d’euros de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona i que s’ha destinat, sense consultar, en un polèmic projecte de millores a la zona esportiva municipal; i també el mig milió d’euros del Programa d'actuacions de cohesió territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que s’ha destinat a la creació d’un Parc urbà a la Parellada. Coneixem molts exemples i models d’èxit de processos de pressupostos participatius en el món local català. I sabem que la veritable participació és aquella que dona la clau de la caixa als beguetans i a les beguetanes. Només cal la clara i decidida voluntat política d’apostar-hi.  

L'educació és cosa de tothom!

Per un Projecte Educatiu de Begues (PEB) viu i actiu!

Durant el mes d’octubre s’ha celebrat el IV Fòrum Educatiu del Projecte Educatiu de Begues (PEB) amb un format de quatre presentacions al voltant de la salut social en l’esport, l’associacionisme i les tecnologies digitals. Des d’Esquerra Republicana celebrem el projecte del PEB i creiem que el treball aconseguit en aquestes sessions ha de tenir capacitat real de penetració en la comunitat educativa. És a dir, cal que les conclusions es transformin en propostes consensuades entre els equips directius de tots els centres educatius; entre les entitats socials, culturals i esportives que reben subvencions municipals; entre les persones que formen el grup impulsor del PEB; entre l’Espai de Debat Educatiu de Begues assessorat per la professora Maria Jesús Comellas; i entre l’Ajuntament i la Diputació. L’educació és un pilar fonamental. El PEB té un gran potencial per millorar la qualitat educativa beguetana. Per això és necessari concretar quins han de ser els objectius per aconseguir promoure la salut social en l’espai educatiu i que hauran de ser consensuats amb la participació viva i activa de tots els agents educatius. Esquerra Republicana hem participat en totes les xerrades del IV Fòrum Educatiu i hem volgut aportar els següents suggeriments: - Esport: apostem per l’esport escolar a través del programa Juga Verd Play del Consell Esportiu del Baix Llobregat que promou un nou paradigma de competició esportiva basat en els valors i les tecnologies digitals. - Associacionisme: cal impulsar l’oficina o espai d’assessorament de les entitats i associacions que reben subvencions municipals. - L’Educació Digital: proposem iniciar un projecte de creació i seguiment de la identitat digital dels centres educatius i dels alumnes com una tasca conjunta educativa de centre.

Nous espais esportius previstos al Mapa d'Instal·lacions Esportives (MIEM) any 2009

Volem més espais per a la pràctica esportiva a Begues!

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) ha convocat la licitació per a la contractació de la redacció del projecte d’uns futurs nous vestidors, nou bar i nova sala polivalent al camp de futbol valorat en més de 60.000€; l’obra costarà més de mig milió d’euros. També contempla l’enderroc de l’actual bar i sala annexa i les dependències i els vestidors més antics del Camp de futbol. Un cop consultat l’estudi previ és urgent que l’Equip de Govern (CiU, TxB i GdB) aturi aquest projecte i convidi tota  la ciutadania a repensar-lo a través d’un procés de participació ciutadana. Cal redefinir els objectius de millora de la zona esportiva. Segons el Mapa d’Instal·lacions Esportives (MIE) el nombre d’espais esportius -camp de futbol i pistes del poliesportiu- està correctament dimensionat amb el nombre existent de vestidors. És a dir, les necessitats bàsiques estan ben cobertes. Cal fer les inversions amb seny i perspectiva de futur, no per lluïment polític. Entenem que calen nous espais de gestió i de magatzem per als clubs. Però des d’ERC també creiem prioritari fer més terrenys de joc que són els espais essencials de l’activitat de les entitats esportives. Per això proposem una modificació d’aquest estudi previ per optimitzar al màxim els més de 500.000€ que la Diputació BCN hi dedicarà. Podríem crear unes pistes multiesportives cobertes on ara hi ha el camp de sauló darrere les pistes de tennis o fins i tot un nou camp de gespa artificial. Així guanyaríem espais per a la pràctica del futbol sala, bàsquet, patinatge, volei i/o futbol i rugbi, etc. I s’aprofitaria per donar un ús als nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant els mesos de setembre a juliol. Si s’optés per un nou espai polivalent es podria aprofitar per celebrar-hi tot tipus d’actes: fires, festes o trobades esportives. Podeu consultar tota la informació per tal d'obrir un procés de participació ciutadana que permeti repensar i redefinir els objectius del projecte de millora AQUÍ i també en aquest altre enllaç AQUÍ

Adhesió dels ajuntaments catalans

A favor de la Reforma Horària

Esquerra Repulicana volem proposar que l'ajuntament de Begues s'adhereixi a la Iniciativa per la Reforma horària - Ara és l’Hora amb l’objectiu d’impulsar horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. I per això, en el proper Ple Municipal compartirem amb tots els grups de l’Ajuntament que ho desitgin una moció per aprovar accions de dinamització per començar la transició cap a la reforma horària a Begues.   En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. I considerem que cal cercar mesures legislatives, de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). L’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.   A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.   En aquest context és on s’ha posat en marxa aquesta reforma horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.   Tota la informació a www.reformahoraria.cat

Actes polivalents que es podrien celebrar en la pista multiesportiva del camp de sauló al costat de les pistes de tennis de la zona esportiva municipal.

Ara és l’hora de més espais esportius! Aprofitem-ho!

Les Meses de Concertació (MC) són espais de relació entre els representants de la Diputació de Barcelona (DIBA) i els ajuntaments en els quals es contrasten les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan en el període de mandat així com els recursos que hi aportarà cada part. Com a conseqüència de les negociacions entre la DIBA i l’Ajuntament de Begues, l’Equip de Govern va anunciar la construcció d’uns nous vestidors al camp de futbol i un altre bar a la zona esportiva valorats en més de 500.000 € a la zona esportiva durant els anys 2016-2019. Un cop consultat l’estudi previ a l’avantprojecte creiem necessari que aquesta inversió prioritzi uns altres objectius de millora de la zona esportiva. Segons el Mapa d’Instal·lacions Esportives (MIE) de Begues el nombre d’espais esportius -camp de futbol i pistes del poliesportiu- està correctament dimensionat amb el nombre existent de vestidors. És a dir, les necessitats bàsiques de les instal·lacions estan cobertes. Tanmateix, entenem que calen nous espais de gestió i de magatzem. Però, des d’Esquerra Republicana creiem prioritari fer més terrenys de joc que són els espais essenciasl on els clubs esportius practiquen els seus esports. I per això proposem una modificació d’aquest estudi previ per  rendibilitzar al màxim els més de 500.000 € que DIBA dedicarà a Begues via Meses (ME). I concretament proposem crear tres pistes multiesportives cobertes on ara hi ha el camp de sauló, darrere les pistes de tennis. D’aquesta manera:   - Crearíem un nou espai per a la pràctica esportiva i aprofitaríem els nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant els mesos de setembre a juliol.   - Augmentaríem els espais de joc per a la pràctica del futbol sala, bàsquet, handbol, patinatge, hoquei i volei.   - I a més a mé, podríem celebrar tot tipus d’esdeveniments com ara la Festa Major d’Estiu! Per cert...Molt bona Festa Major i recordeu de gaudir-la amb intensitat.